galego | español
texto grande
buscar

Anuncios

(24/04/2017) APROBACIÓN INICIAL DA ORDENANZA DE PROTECCIÓN CONTRA A CONTAMINACIÓN ACÚSTICA DO CONCELLO DO GROVE

Texto íntegro da ordenanza>

 

(21/04/2017) Prego de condicións e modelo de instancia que rexerán na contratación laboral temporal de 7 auxiliares de policía local

O prazo de presentación de instancias é de cinco días hábiles, é dicir, do 24 ao 28 de abril.

 

(20/04/2017) Bases das subvencións do Concello do Grove a clubs deportivos 2017

 

(20/04/2017) Bases das axudas do Concello do Grove a eventos deportivos 2017

 

(04/03/2017) Convocatoria para a contratación laboral temporal dun auxiliar de turismo a través de concurso-oposición (ATENCIÓN: o prazo de presentación de instancias será de 10 días hábiles contados a partir do seguinte á publicación da convocatoria no Boletín Oficial da Provincia). BASES

 

(03/04/2017) Anuncio subvención concedida Plan Concellos 2017 Deputación Provincial de Pontevedra. Liña 3: Emprego para conservación e funcionamento de bens e servizos municipais.

 

(17/03/2017) Formalización de contrato de cuberta para pistas de pádel e construción de pista de pádel

 

(24/02/2017) Anuncio de subvencións concedidas Plan Concellos 2016

 

(24/02/2017) Solicitude da Comunidade de Montes San Martiño para o traslado dun lavadoiro no Lugar da Cova da Loba

 

(16/02/2017)Bases de adxudicación de locais de emprendemento (fin do prazo de solicitudes: 16/03/2017)) e anexos (modelo solicitude)

 

(15/02/2017) Acordo da Xunta de Goberno Local do 6 de febreiro de 2017 sobre as instalacións do Redondo da Illa da Toxa

 

(14/02/2017) Licitación de postos e bancadas libres no mercado municipal

 

(14/02/2017) Licitación da explotación dun tren turístico no concello do Grove

 

(09.02.2017) Aprobación definitiva da ordenanza municipal reguladora da xestión da biomasa e distancia das plantacións do concello do Grove

 

(03/02/2017) Acordo plenario de aprobación por unanimidade da proposta de todos os grupos políticos municipais para a solicitude da modalidade de bacharelato de Artes para o IES Monte da Vila

 

(01/02/2017) Solicitude do Concello do Grove de autorización de obras de execución dunha senda peonil no lugar e parroquia de San Vicente do Grove

 

(24/01/2014) Servizos de temporada 2017. Información pública respecto das instalacións de temporada e servizos de escolas de surf, bodyboard, longboard e paddle surf, nas praias da provincia de Pontevedra. Apertura do prazo para presentación de solicitudes

 

(18/01/2017) Anuncio de licitación (expediente 230/2016)

 

(17/01/2017) Normas do Servizo Provincial de Costas sobre os servizos de praias 2017

 

(16/01/2017 Anuncio de formalización de contrato. Adxudicación de contrato de explotación dos postos da Festa do Marisco

 

(10/01/2017) Adxudicación do contrato de axuda a domicilio a persoas dependentes

 

(05/01/2017) Cobramento da recollida de lixo, auga, depuración e canon de saneamento da Xunta de Galicia

 

(29/12/2016) Publicación definitiva da modificación da ordenanza fiscal de lixo, subministración de auga e sumidoiros e depuración do Concello do Grove

 

(05/12/2016) Aprobación inicial modificación de créitos nº 13, nº 22 e nº 24, dentro do orzamento de 2016

 

(29/11/2016) Aprobación das bases para as carrozas de Nadal

 

(22/11/2016) Aprobación inicial modificación de créditos núm. 20/2016

 

(10/11/2016) Aprobación inicial da Ordenanza reguladora da xestión da biomasa e distancia das plantacións do Concello do Grove

 

(25/10/2016) Concesión subvención para a mellora do lavadoiro de Meloxo

 

(24/10/2016) Contrato anticipo pista de pádel

 

(24/10/2016) Contrato anticipo varias obras

 

(19/10/2016) Notificación da concesión ao Concello do Grove dunha subvención para a creación de espazos de emprendemento comercial no medio rural

 

(14/10/2016) Procedemento de aprobación de solicitude de licenza de vaos e modelos de solicitude

 

(06/10/2016) Relación de contribuíntes que se citan para seren notificadospor comparecencia

 

(05/10/2016) Aprobación do Plan especial de infraestruturas para dous equipamentos públicos no concello do Grove

 

(14/08/2016) Corrección de erro no cadro de persoal 2016

 

(18/08/2016) Ampliación do prazo para achegar solicitudes para as bolsas de emprego do Concello do Grove

 

(09/08/2016) Presupostos e cadros de persoal. Exposición pública da Conta Xeral do exercicio 2015

 

(05/08/2016) Notificacións plusvalías. Relación de contribuíntes que se citan para seren notificados por comparecencia

 

(02/08/2016) Bolsa de Emprego do Concello do Grove 2016

NOTA: o prazo de presentación de solicitudes é de 15 días hábiles, que comezarán a contar a partir do seguinte á publicación do anuncio no BOP.

 

(20/07/2016) Licitación de postos vacantes no mercado municipal

 

(20/07/2016) Cobramento en período voluntario da subministración de auga, depuración e canon de saneamento (1º semestre 2016)

 

(08/07/2016) Listaxe de solicitantes ás prazas de socorrista acuático e bolsa de sanitarios

 

(08/07/2016) Ordenanza do servizo de saneamento e depuración de augas residuais

 

(07/07/2016) Subvención outorgada ao Concello do Grove con cargo ao Plan Marco: mellora de camiños municipais de acceso a explotacións agrarias 2016, cofinanciado co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (FEADER), ao abeiro do PDR de Galicia 2014-2020

 

(07/07/2016) Bases das subvencións a clubs deportivos 2016

 

(07/07/2016)Convocatoria autorizacións provisionais de uso de postos e bancadas no mercado municipal

 

(04/07/2016) Cobramento en período voluntario da taxa por recollida de lixo

 

(04/07/2016) Modelo de solicitude da segunda convocatoria de socorristas acuáticos 2016.

NOTA: Poderase presentar no Rexistro municipal a partir do día seguinte ao da súa publicación no diario Faro de Vigo, que se prevé para o martes 5 de xullo.

 

(04/07/2016) Baremo para unha bolsa de sanitarios para praias 2016

 

(01/07/2016) Contratos administrativos. Adxudicación da prestación do servizo de cafetería durante a Festa do Marisco 2016

 

(29/06/2016) Anuncio de licitación para a adxudicación da explotación, durante a Festa do Marisco, dos postos de promoción e venda de arroz de mariscos, berberechos, navallas, ostra plana, ostra rizada e polbo

 

(28/06/2016) Bolsa de auxiliar de policía: lista provisional de aspirantes admitidos e excluídos

 

(21/06/2016) Aprobación inicial da modificación da Ordenanza de policía e bo goberno

 

(21/06/2016) Aprobación definitiva da Ordenanza reguladora da taxa e condicións de uso de espazos, locais e instalacións municipais do Concello do Grove

 

(10/06/2016) Citación para formalizar contrato socorristas

 

(10/06/2016) Aprobación definitiva da modificación puntual dos estatutos do Consello Municipal do Deporte e da Actividade Física

 

(07/06/2016) Anuncio proposta para a contratación laboral temporal de 12 socorristas

 

(03/06/2016) Acta do tribunal para a selección de 12 socorristas de consignación propia

 

(03/06/2016) Acta do tribunal cualificador convocado para cubrir polo procedemento de concurso-oposición unha praza de técnico auxiliar deportivo

 

(01/06/2016) Formalización de contrato de accesibilidade en Beiramar

 

(01/06/2016) Formalización de contrato de adaptación de edificio para Policía Local

 

(01/06/2016) Formalización de contrato de zona deportiva Terra de Porto

 

(26/05/2016) Acta do tribunal cualificador convocado para cubrir polo procedemento de concurso-oposición unha praza de técnico auxiliar deportivo

 

(24/05/2016) Lista provisional de aspirantes admitidos e excluídos no proceso selectivo para a contratación laboral temporal de 12 socorristas acuáticos

 

(24/05/2016) Bases para a selección dun/dunha coordinador/a técnico/a de socorrismo en praias do concello do Grove para o ano 2016

 

(24/05/2016) Prego de condicións para a creación dunha bolsa de auxiliar de policía para o ano 2016

 

(20/05/2016) Acta de constitución e valoración de méritos do tribunal cualificador convocado para cubrir polo procedemento de concurso-oposición, unha praza de técnico auxiliar deportivo

 

(18/05/2016) Resultado da proposta de contratación laboral temporal de 7 auxiliares de policía local

 

(16/05/2016) Resultado da proba tipo test, para a contratación laboral temporal de 7 auxiliares de policía local

 

(13/05/2016) Baremo para a contratación de 2 auxiliares de turismo

 

(11/05/2016) Baremo socorristas e patrón de embarcacións deportivas con consignación propia e cooperación

Modelo de solicitude>

Atención: o prazo de presentación de solicitudes é do 13 ao 18 de maio, ambos inclusive.

 

(11/05/2016) Resultado das probas físicas levadas a cabo o día 11 de maio de 2016, para a contratación laboral temporal de 7 auxiliares de policía local

 

(10/05/2016) Licitación servizos de temporada en praias

 

(10/05/2016) Explotación do servizo de cafetería do centro social da terceira idade do Grove

 

(05/05/2016) Lista provisional de aspirantes admitidos e excluídos e designación do Tribunal que ha de xulgar o proceso selectivo para a contratación laboral temporal de 7 prazas de auxiliar de policía local

 

(05/05/2016) Lista definitiva de aspirantes admitidos e excluídos e designación do tribunal que ha de xulgar o proceso selectivo para cubrir unha praza de técnico auxiliar deportivo

 

(19/04/2016) Contratos administrativos. Adxudicación de casetas e bancadas libres no mercado municipal

 

(13/04/2016) Prego de condicións que rexerán na contratación laboral temporal de 1 posto de auxiliar de Cultura

 

(04/04/2016) Difusión de subvencións outorgadas ao Concello do Grove pola Deputación Provincial de Pontevedra. (Plan Provincial de Obras e Servizos 2015- PPOS/15)

 

(01/04/2016) Aprobación inicial da modificación puntual dos estatutos do Consello Municipal do Deporte e da Actividade Física do Concello do Grove

 

(30/03/2016) Cobranza en período voluntario vehículos e entrada garaxes 2016

 

(22/03/2016) Difusión de subvencións outorgadas ao Concello do Grove pola Deputación Provincial de Pontevedra (Plan Urxente de Mantemento de Servizos e Infraestruturas Municipais)

 

(22/03/2016) Difusión de subvencións outorgadas ao Concello do Grove pola Deputación Provincial de Pontevedra (Deportes)

 

(14/03/2016) Contratación do Servizo de Axuda a Domicilio a Persoas Dependentes

 

(10/03/2016) Venda de camión municipal en desuso

 

(29/02/2016) Aprobación definitiva da Ordenanza reguladora do servizo de taxi do Concello do Grove

 

(24/02/2016) Exposición pública da Ordenanza de saneamento e depuración de augas do Concello do Grove

TEXTO COMPLETO DA ORDENANZA>

 

(21/01/2016) Acordo de cambio de nome de rúa

 

(19/01/2016) Contratación de concesión de casetas e bancadas libres do mercado municipal

 

(14/01/2016) Solicitude da Comunidade de Montes San Martiño do Grove de legalización de canalización do leito do regato Gatiñeira e execución de sendeiro e limpeza regato, na parroquia de San Martiño (O Grove)

 

(16/12/2015) Corrección de erros do calendario laboral para o ano 2016 da provincia de Pontevedra do Concello do Grove

 

(15/12/2015) Aprobación inicial da Ordenanza municipal reguladora do servizo de taxis do Concello do Grove

 

(10/12/2015) ANUNCIO do 25 de novembro de 2015, da Xefatura Territorial de Vigo, polo que se empraza o interesado para ser notificado por comparecencia no trámite de audiencia en relación co inicio do procedemento de extinción do título administrativo habilitante para a explotación dun parque de cultivo mariño situado na praia de Lordelo, O Grove

 

(09/12/2015) Resolución do 23 de novembro de 2015 pola que se notifica a extinción da concesión outorgada a Francisco García Bea para construción dunha tubaxe de auga de mar para subministración a instalacións industriais no porto do Grove

 

(03/12/2015) Contratos administrativos. Licitación venda de contedores de recollida selectiva e fracción resto

 

(29/10/2015) Notificación da resolución da concesión dunha subvención para mellorar a iluminación e o equipamento do mercado municipal

 

(20/10/2015) Cambio de sentido da circulación na rúa das Barqueiras

 

(19/10/2015) Contratos administrativos. Licitación de contedores de recollida selectiva e fracción resto

 

(16/10/2015) Licitación de casetas e bancadas vacantes do mercado municipal

 

(15/10/2015) Tarifas máximas (IVE incluído) para o transporte urbano en autotaxi para O Grove

 

(07/10/2015)Resolución do 29 de setembro de 2015 pola que se anuncia a licitación, polo procedemento aberto multicriterio e tramitación ordinaria, para a contratación da obra de reforma da escola infantil de cinco unidades do Grove (contratación documentalmente simplificada).

 

(01/10/2015) Notificación a contribuíntes por comparecencia

 

(30/09/2015) Resultado da selección dun auxiliar administrativo

 

(22/09/2015) Corrección de erros na acta do tribunal para a selección dun auxiliar administrativo

 

(21/09/2015) Exposición pública da memoria valorada de "Conexión entre Punta Moreiras e a praia das Pipas, t.m. do Grove (Pontevedra)"

 

(16/09/2015) Acta do tribunal para a selección dun auxiliar administrativo

 

(16/09/2015) Solicitude de Gas Galicia SDG, SA de autorización de obras na avenida Meloxo, r. Cantabria e EP-9101 (O Grove)

 

(11/09/2015) Aprobación definitiva do Orzamento e do Cadro de persoal do Concello do Grove para o exercicio 2015

 

(10/09/2015) Concurso de xuíz de paz tituluar do Grove

 

(10/09/2015) Licitación do servizo de cafetería durante a Festa do Marisco 2015

 

(28/08/2015) Aviso de cobramento voluntario do IBI e IAE de 2015

 

(13/08/2015) Lista provisional de aspirantes admitidos e excluídos e designación do tribunal, para a contratación laboral temporal dun aux. administrativo.

 

(13/08/2015) Exposición pública do Orzamento Xeral para o exercicio de 2015

 

(10/08/2015) Modificación das bases de selección para a contratación dun auxiliar administrativo a tempo parcial.

 

(03.08.2015)  Acta de selección do proceso selectivo de Administrativo/a para Obradoiro de Emprego Monte das Flores VI

 

(30.07.2015) Listaxe definitiva de candidatos/as do proceso de selección de administrativo/a e data da entrevista do Obradoiro de Emprego Monte das Flores VI

 

(30.07.2015) Puntuación e listaxe definitiva de candidatos/as do Obradoiro de Emprego Monte das Flores VI

 

(28/07/2015) Listaxe provisional de candidatos/as do proceso de selección de administrativo/a para Obradoiro de Emprego Monte das Flores VI

 

(27/07/2015) Bases e solicitude para a contratación laboral temporal de 1 auxiliar administrativo a tempo parcial

 

(27/07/2015) Relación de contribuíntes que se citan para sren notificados por comarecencia, que comza por Besada Casal, Isabel

 

(21/07/2015) Delegación para o exercicio de atribucións a favor de concelleiros

 

(21/07/2015) Composición e atribucións da Xunta de Goberno Local

 

(21/07/2015) Nomeamento de representantes da corporación na Mancomunidade do Salnes 

 

(21/07/2015) Réxime de retribucións e asistencias por concorrencia a órganos colexiados da corporación 

 

(20/07/2015) Listaxe de alumnos-traballadores seleccionados do Obradoiro de Emprego Monte das Flores VI

 

(15/07/2015) Aberto o período voluntario de cobramento da subministración e depuración de auga e do canon de saneamento (1º semestre/2015)

 

(15/07/2015) Actas do proceso selectivo do Obrdoiro de Emprego Monte das Flores VI. Director, titora, monitores de Web e Animación Sociocultural

 

(10/07/2015) Listaxes definitivas do persoal directivo e docente do Obradoiro de Emprego Monte das Flores VI e data para entrevistas

 

(07/07/2015) Listados provisionais do persoal directivo e docente para Obradoiro de Emprego "Monte das Flores VI" do Concello do Grove

 

(01/07/2015) Prego de condicións que rexerán na contratación laboral temporal de 1 auxiliar da Policía Local

 

(25/06/2015) Adxudicación do contrato de servizos complementarios da xestión e recadación de infraccións

 

(25/06/2015) Adxudicación dun contrato de mellora nas rúas do núcleo urbano

 

(25/06/2015) Acta do tribunal para a selección de 11 socorristas de consignación propia

 

(25/06/2015) Acta do tribunal para a selección de 1 patrón de embarcación de consignación propia

 

(18/06/2015) Proba escrita patróns e socorristas

 

(12/06/2015) Información pública sobre a instalación e apertura dun bazar

 

(04/06/2015) Baremo para socorristas e patrón de embarcacións deportivas con consignación propia e cooperación

 

(03/06/2015) Exposición pública sobre a licenza de apertura dun bazar

 

(01/06/2015) Comezo do cobramento en período voluntario recollida de lixo 1º semestre/2015

 

(28/05/2015) Resolucións sancionadoras que comezan por Aboy Vila, María Dolores

 

(28/05/2015) Notificacións que comezan por Artesanía Fernández 3 GAG SL e 3 máis

 

(28/05/2015) Notificacións que comezan por Abeledo Cagide, María Virtudes

 

(28/05/2015) Notificacións que comezan por Durán Vilas, Juan Manuel

 

(28/05/2015) Notificacións a Aaiu Dos, SL e 132 máis

 

(26/05/2015) Notificación de resolución de alegación a Francisco Domínguez Cao e outros dous

 

(26/05/2015) Notificacións de incoación de expedientes sancionadores a Álvaro Basilio e outros

 

(22/05/2015) Presupostos e cadros de persoal. Aprobación definitiva do expediente de modificación de crédito 03/2015

 

(20/05/2015) Recadación. Resolucións sancionadoras Medio Ambiente

 

(12/05/2015) Licitación do contrato da explotación de 5 kayaks na praia de Area Grande

 

(08/05/2015) Acta definitiva do tribunal das probas para a selección de 7 auxiliares de policía local

 

(05/05/2015)Relación de contribuíntes que se citan para seren notificados por comparecencia

 

(04/05/2015) Acta do tribunal de comprobación de estatura e dos exercicios físicos para a selección de 7 auxiliares de policía local

 

(29/04/2015) Bases do proceso interino de ocupación temporal da praza de xefe da Policía Local

 

(27/04/2015) Lista provisional de aspirantes admitidos e excluídos e designación do Tribunal que ha de xulgar o proceso selectivo para a contratación laboral temporal de 7 prazas de auxiliar de policía local.

 

(20/04/2015) Aprobación inicial do expediente de modificación de créditos 04/2015

 

(17/04/2015) Acta do tribunal para a selección dun auxiliar de turismo na proba escrita

 

(17/04/2015) Prego de condicións que rexerán na contratación laboral temporal de sete auxiliares de policía local

 

(15/04/2015) Contratos administrativos. Aprobación inicial do estudo de viabilidade para instalación deportiva no concello do Grove

 

(14/04/2015) Procedemento ordinario 4321/1996, notificación a PROMOCIONES PLAYA ESPIÑO, SL

 

(13/04/2015) Acta do tribunal cualificador convocado para cubrir polo procedemento de concurso-oposición unha praza de técnico auxiliar deportivo

 

(10/04/2015) Notificación de substitución de alcalde

 

(09/04/2015) Aprobación definitiva do Plan especial do porto do Grove e A Toxa

 

(07/04/2015) Auxiliar de turismo: Resolución da Alcaldía coa listaxe de admitidos/excluídos, tribunal e convocatoria para o exercicio escrito

 

(06/04/2015)Notificación dirixida a Casas Rústicas del Atlántico, SL

 

(06/04/2015)Requirimento de identificación de bens - Concello do Grove

  

(06/04/2015)Embargo de vehículos - Concello do Grove

 

(06/04/2015)Providencias de constrinximento - Concello do Grove

 

(06/04/2015)Notificacións que comezan por Afonso Vilar Raúl Alberto e 119 máis

  

(06/04/2015)Notificacións a AAIUN DOS SL e 59 máis

 

(06/04/2015)Notificacións a Álvarez Sanmartín, Francisco Manuel e 50 máis. Recadación de multas

 

(06/04/2015) Notificacións a Álvarez Márquez, José Manuel e 63 máis. Recadación de multas

 

(06/04/2015)Cobramento padrón de ve

axenda

calendario
mes anterior abril | 17 mes próximo
LMMXVSD
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

noticias

Rede de
bibliotecas

perfil do
contratante

portal de
turismo

boletín ADL

Apúntate ao noso boletín

boletín OMIX

Apúntate ao noso boletín

avisos sms

síguenos en
logotipo consellería innovación e industria logotipo Ministerio Industria, turismo y comercio logotipo FEDER

2009. Concello do Grove, Praza do Corgo nº 1 | T. 986 73 09 75 | F. 986 73 13 58
aviso legal | créditos | rss
páxina accesible AA rss