galego | español
texto grande
buscar

Anuncios

(24/02/2017) Solicitude da Comunidade de Montes San Martiño para o traslado dun lavadoiro no Lugar da Cova da Loba

 

(16/02/2017)Bases de adxudicación de locais de emprendemento (pendentes de publicación no BOP) e anexos (modelo solicitude)

 

(15/02/2017) Acordo da Xunta de Goberno Local do 6 de febreiro de 2017 sobre as instalacións do Redondo da Illa da Toxa

 

(14/02/2017) Licitación de postos e bancadas libres no mercado municipal

 

(14/02/2017) Licitación da explotación dun tren turístico no concello do Grove

 

(09.02.2017) Aprobación definitiva da ordenanza municipal reguladora da xestión da biomasa e distancia das plantacións do concello do Grove

 

(03/02/2017) Acordo plenario de aprobación por unanimidade da proposta de todos os grupos políticos municipais para a solicitude da modalidade de bacharelato de Artes para o IES Monte da Vila

 

(01/02/2017) Solicitude do Concello do Grove de autorización de obras de execución dunha senda peonil no lugar e parroquia de San Vicente do Grove

 

(24/01/2014) Servizos de temporada 2017. Información pública respecto das instalacións de temporada e servizos de escolas de surf, bodyboard, longboard e paddle surf, nas praias da provincia de Pontevedra. Apertura do prazo para presentación de solicitudes

 

(18/01/2017) Anuncio de licitación (expediente 230/2016)

 

(17/01/2017) Normas do Servizo Provincial de Costas sobre os servizos de praias 2017

 

(16/01/2017 Anuncio de formalización de contrato. Adxudicación de contrato de explotación dos postos da Festa do Marisco

 

(10/01/2017) Adxudicación do contrato de axuda a domicilio a persoas dependentes

 

(05/01/2017) Cobramento da recollida de lixo, auga, depuración e canon de saneamento da Xunta de Galicia

 

(29/12/2016) Publicación definitiva da modificación da ordenanza fiscal de lixo, subministración de auga e sumidoiros e depuración do Concello do Grove

 

(05/12/2016) Aprobación inicial modificación de créitos nº 13, nº 22 e nº 24, dentro do orzamento de 2016

 

(29/11/2016) Aprobación das bases para as carrozas de Nadal

 

(22/11/2016) Aprobación inicial modificación de créditos núm. 20/2016

 

(10/11/2016) Aprobación inicial da Ordenanza reguladora da xestión da biomasa e distancia das plantacións do Concello do Grove

 

(25/10/2016) Concesión subvención para a mellora do lavadoiro de Meloxo

 

(24/10/2016) Contrato anticipo pista de pádel

 

(24/10/2016) Contrato anticipo varias obras

 

(19/10/2016) Notificación da concesión ao Concello do Grove dunha subvención para a creación de espazos de emprendemento comercial no medio rural

 

(14/10/2016) Procedemento de aprobación de solicitude de licenza de vaos e modelos de solicitude

 

(06/10/2016) Relación de contribuíntes que se citan para seren notificadospor comparecencia

 

(05/10/2016) Aprobación do Plan especial de infraestruturas para dous equipamentos públicos no concello do Grove

 

(14/08/2016) Corrección de erro no cadro de persoal 2016

 

(18/08/2016) Ampliación do prazo para achegar solicitudes para as bolsas de emprego do Concello do Grove

 

(09/08/2016) Presupostos e cadros de persoal. Exposición pública da Conta Xeral do exercicio 2015

 

(05/08/2016) Notificacións plusvalías. Relación de contribuíntes que se citan para seren notificados por comparecencia

 

(02/08/2016) Bolsa de Emprego do Concello do Grove 2016

NOTA: o prazo de presentación de solicitudes é de 15 días hábiles, que comezarán a contar a partir do seguinte á publicación do anuncio no BOP.

 

(20/07/2016) Licitación de postos vacantes no mercado municipal

 

(20/07/2016) Cobramento en período voluntario da subministración de auga, depuración e canon de saneamento (1º semestre 2016)

 

(08/07/2016) Listaxe de solicitantes ás prazas de socorrista acuático e bolsa de sanitarios

 

(08/07/2016) Ordenanza do servizo de saneamento e depuración de augas residuais

 

(07/07/2016) Subvención outorgada ao Concello do Grove con cargo ao Plan Marco: mellora de camiños municipais de acceso a explotacións agrarias 2016, cofinanciado co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (FEADER), ao abeiro do PDR de Galicia 2014-2020

 

(07/07/2016) Bases das subvencións a clubs deportivos 2016

 

(07/07/2016)Convocatoria autorizacións provisionais de uso de postos e bancadas no mercado municipal

 

(04/07/2016) Cobramento en período voluntario da taxa por recollida de lixo

 

(04/07/2016) Modelo de solicitude da segunda convocatoria de socorristas acuáticos 2016.

NOTA: Poderase presentar no Rexistro municipal a partir do día seguinte ao da súa publicación no diario Faro de Vigo, que se prevé para o martes 5 de xullo.

 

(04/07/2016) Baremo para unha bolsa de sanitarios para praias 2016

 

(01/07/2016) Contratos administrativos. Adxudicación da prestación do servizo de cafetería durante a Festa do Marisco 2016

 

(29/06/2016) Anuncio de licitación para a adxudicación da explotación, durante a Festa do Marisco, dos postos de promoción e venda de arroz de mariscos, berberechos, navallas, ostra plana, ostra rizada e polbo

 

(28/06/2016) Bolsa de auxiliar de policía: lista provisional de aspirantes admitidos e excluídos

 

(21/06/2016) Aprobación inicial da modificación da Ordenanza de policía e bo goberno

 

(21/06/2016) Aprobación definitiva da Ordenanza reguladora da taxa e condicións de uso de espazos, locais e instalacións municipais do Concello do Grove

 

(10/06/2016) Citación para formalizar contrato socorristas

 

(10/06/2016) Aprobación definitiva da modificación puntual dos estatutos do Consello Municipal do Deporte e da Actividade Física

 

(07/06/2016) Anuncio proposta para a contratación laboral temporal de 12 socorristas

 

(03/06/2016) Acta do tribunal para a selección de 12 socorristas de consignación propia

 

(03/06/2016) Acta do tribunal cualificador convocado para cubrir polo procedemento de concurso-oposición unha praza de técnico auxiliar deportivo

 

(01/06/2016) Formalización de contrato de accesibilidade en Beiramar

 

(01/06/2016) Formalización de contrato de adaptación de edificio para Policía Local

 

(01/06/2016) Formalización de contrato de zona deportiva Terra de Porto

 

(26/05/2016) Acta do tribunal cualificador convocado para cubrir polo procedemento de concurso-oposición unha praza de técnico auxiliar deportivo

 

(24/05/2016) Lista provisional de aspirantes admitidos e excluídos no proceso selectivo para a contratación laboral temporal de 12 socorristas acuáticos

 

(24/05/2016) Bases para a selección dun/dunha coordinador/a técnico/a de socorrismo en praias do concello do Grove para o ano 2016

 

(24/05/2016) Prego de condicións para a creación dunha bolsa de auxiliar de policía para o ano 2016

 

(20/05/2016) Acta de constitución e valoración de méritos do tribunal cualificador convocado para cubrir polo procedemento de concurso-oposición, unha praza de técnico auxiliar deportivo

 

(18/05/2016) Resultado da proposta de contratación laboral temporal de 7 auxiliares de policía local

 

(16/05/2016) Resultado da proba tipo test, para a contratación laboral temporal de 7 auxiliares de policía local

 

(13/05/2016) Baremo para a contratación de 2 auxiliares de turismo

 

(11/05/2016) Baremo socorristas e patrón de embarcacións deportivas con consignación propia e cooperación

Modelo de solicitude>

Atención: o prazo de presentación de solicitudes é do 13 ao 18 de maio, ambos inclusive.

 

(11/05/2016) Resultado das probas físicas levadas a cabo o día 11 de maio de 2016, para a contratación laboral temporal de 7 auxiliares de policía local

 

(10/05/2016) Licitación servizos de temporada en praias

 

(10/05/2016) Explotación do servizo de cafetería do centro social da terceira idade do Grove

 

(05/05/2016) Lista provisional de aspirantes admitidos e excluídos e designación do Tribunal que ha de xulgar o proceso selectivo para a contratación laboral temporal de 7 prazas de auxiliar de policía local

 

(05/05/2016) Lista definitiva de aspirantes admitidos e excluídos e designación do tribunal que ha de xulgar o proceso selectivo para cubrir unha praza de técnico auxiliar deportivo

 

(19/04/2016) Contratos administrativos. Adxudicación de casetas e bancadas libres no mercado municipal

 

(13/04/2016) Prego de condicións que rexerán na contratación laboral temporal de 1 posto de auxiliar de Cultura

 

(04/04/2016) Difusión de subvencións outorgadas ao Concello do Grove pola Deputación Provincial de Pontevedra. (Plan Provincial de Obras e Servizos 2015- PPOS/15)

 

(01/04/2016) Aprobación inicial da modificación puntual dos estatutos do Consello Municipal do Deporte e da Actividade Física do Concello do Grove

 

(30/03/2016) Cobranza en período voluntario vehículos e entrada garaxes 2016

 

(22/03/2016) Difusión de subvencións outorgadas ao Concello do Grove pola Deputación Provincial de Pontevedra (Plan Urxente de Mantemento de Servizos e Infraestruturas Municipais)

 

(22/03/2016) Difusión de subvencións outorgadas ao Concello do Grove pola Deputación Provincial de Pontevedra (Deportes)

 

(14/03/2016) Contratación do Servizo de Axuda a Domicilio a Persoas Dependentes

 

(10/03/2016) Venda de camión municipal en desuso

 

(29/02/2016) Aprobación definitiva da Ordenanza reguladora do servizo de taxi do Concello do Grove

 

(24/02/2016) Exposición pública da Ordenanza de saneamento e depuración de augas do Concello do Grove

TEXTO COMPLETO DA ORDENANZA>

 

(21/01/2016) Acordo de cambio de nome de rúa

 

(19/01/2016) Contratación de concesión de casetas e bancadas libres do mercado municipal

 

(14/01/2016) Solicitude da Comunidade de Montes San Martiño do Grove de legalización de canalización do leito do regato Gatiñeira e execución de sendeiro e limpeza regato, na parroquia de San Martiño (O Grove)

 

(16/12/2015) Corrección de erros do calendario laboral para o ano 2016 da provincia de Pontevedra do Concello do Grove

 

(15/12/2015) Aprobación inicial da Ordenanza municipal reguladora do servizo de taxis do Concello do Grove

 

(10/12/2015) ANUNCIO do 25 de novembro de 2015, da Xefatura Territorial de Vigo, polo que se empraza o interesado para ser notificado por comparecencia no trámite de audiencia en relación co inicio do procedemento de extinción do título administrativo habilitante para a explotación dun parque de cultivo mariño situado na praia de Lordelo, O Grove

 

(09/12/2015) Resolución do 23 de novembro de 2015 pola que se notifica a extinción da concesión outorgada a Francisco García Bea para construción dunha tubaxe de auga de mar para subministración a instalacións industriais no porto do Grove

 

(03/12/2015) Contratos administrativos. Licitación venda de contedores de recollida selectiva e fracción resto

 

(29/10/2015) Notificación da resolución da concesión dunha subvención para mellorar a iluminación e o equipamento do mercado municipal

 

(20/10/2015) Cambio de sentido da circulación na rúa das Barqueiras

 

(19/10/2015) Contratos administrativos. Licitación de contedores de recollida selectiva e fracción resto

 

(16/10/2015) Licitación de casetas e bancadas vacantes do mercado municipal

 

(15/10/2015) Tarifas máximas (IVE incluído) para o transporte urbano en autotaxi para O Grove

 

(07/10/2015)Resolución do 29 de setembro de 2015 pola que se anuncia a licitación, polo procedemento aberto multicriterio e tramitación ordinaria, para a contratación da obra de reforma da escola infantil de cinco unidades do Grove (contratación documentalmente simplificada).

 

(01/10/2015) Notificación a contribuíntes por comparecencia

 

(30/09/2015) Resultado da selección dun auxiliar administrativo

 

(22/09/2015) Corrección de erros na acta do tribunal para a selección dun auxiliar administrativo

 

(21/09/2015) Exposición pública da memoria valorada de "Conexión entre Punta Moreiras e a praia das Pipas, t.m. do Grove (Pontevedra)"

 

(16/09/2015) Acta do tribunal para a selección dun auxiliar administrativo

 

(16/09/2015) Solicitude de Gas Galicia SDG, SA de autorización de obras na avenida Meloxo, r. Cantabria e EP-9101 (O Grove)

 

(11/09/2015) Aprobación definitiva do Orzamento e do Cadro de persoal do Concello do Grove para o exercicio 2015

 

(10/09/2015) Concurso de xuíz de paz tituluar do Grove

 

(10/09/2015) Licitación do servizo de cafetería durante a Festa do Marisco 2015

 

(28/08/2015) Aviso de cobramento voluntario do IBI e IAE de 2015

 

(13/08/2015) Lista provisional de aspirantes admitidos e excluídos e designación do tribunal, para a contratación laboral temporal dun aux. administrativo.

 

(13/08/2015) Exposición pública do Orzamento Xeral para o exercicio de 2015

 

(10/08/2015) Modificación das bases de selección para a contratación dun auxiliar administrativo a tempo parcial.

 

(03.08.2015)  Acta de selección do proceso selectivo de Administrativo/a para Obradoiro de Emprego Monte das Flores VI

 

(30.07.2015) Listaxe definitiva de candidatos/as do proceso de selección de administrativo/a e data da entrevista do Obradoiro de Emprego Monte das Flores VI

 

(30.07.2015) Puntuación e listaxe definitiva de candidatos/as do Obradoiro de Emprego Monte das Flores VI

 

(28/07/2015) Listaxe provisional de candidatos/as do proceso de selección de administrativo/a para Obradoiro de Emprego Monte das Flores VI

 

(27/07/2015) Bases e solicitude para a contratación laboral temporal de 1 auxiliar administrativo a tempo parcial

 

(27/07/2015) Relación de contribuíntes que se citan para sren notificados por comarecencia, que comza por Besada Casal, Isabel

 

(21/07/2015) Delegación para o exercicio de atribucións a favor de concelleiros

 

(21/07/2015) Composición e atribucións da Xunta de Goberno Local

 

(21/07/2015) Nomeamento de representantes da corporación na Mancomunidade do Salnes 

 

(21/07/2015) Réxime de retribucións e asistencias por concorrencia a órganos colexiados da corporación 

 

(20/07/2015) Listaxe de alumnos-traballadores seleccionados do Obradoiro de Emprego Monte das Flores VI

 

(15/07/2015) Aberto o período voluntario de cobramento da subministración e depuración de auga e do canon de saneamento (1º semestre/2015)

 

(15/07/2015) Actas do proceso selectivo do Obrdoiro de Emprego Monte das Flores VI. Director, titora, monitores de Web e Animación Sociocultural

 

(10/07/2015) Listaxes definitivas do persoal directivo e docente do Obradoiro de Emprego Monte das Flores VI e data para entrevistas

 

(07/07/2015) Listados provisionais do persoal directivo e docente para Obradoiro de Emprego "Monte das Flores VI" do Concello do Grove

 

(01/07/2015) Prego de condicións que rexerán na contratación laboral temporal de 1 auxiliar da Policía Local

 

(25/06/2015) Adxudicación do contrato de servizos complementarios da xestión e recadación de infraccións

 

(25/06/2015) Adxudicación dun contrato de mellora nas rúas do núcleo urbano

 

(25/06/2015) Acta do tribunal para a selección de 11 socorristas de consignación propia

 

(25/06/2015) Acta do tribunal para a selección de 1 patrón de embarcación de consignación propia

 

(18/06/2015) Proba escrita patróns e socorristas

 

(12/06/2015) Información pública sobre a instalación e apertura dun bazar

 

(04/06/2015) Baremo para socorristas e patrón de embarcacións deportivas con consignación propia e cooperación

 

(03/06/2015) Exposición pública sobre a licenza de apertura dun bazar

 

(01/06/2015) Comezo do cobramento en período voluntario recollida de lixo 1º semestre/2015

 

(28/05/2015) Resolucións sancionadoras que comezan por Aboy Vila, María Dolores

 

(28/05/2015) Notificacións que comezan por Artesanía Fernández 3 GAG SL e 3 máis

 

(28/05/2015) Notificacións que comezan por Abeledo Cagide, María Virtudes

 

(28/05/2015) Notificacións que comezan por Durán Vilas, Juan Manuel

 

(28/05/2015) Notificacións a Aaiu Dos, SL e 132 máis

 

(26/05/2015) Notificación de resolución de alegación a Francisco Domínguez Cao e outros dous

 

(26/05/2015) Notificacións de incoación de expedientes sancionadores a Álvaro Basilio e outros

 

(22/05/2015) Presupostos e cadros de persoal. Aprobación definitiva do expediente de modificación de crédito 03/2015

 

(20/05/2015) Recadación. Resolucións sancionadoras Medio Ambiente

 

(12/05/2015) Licitación do contrato da explotación de 5 kayaks na praia de Area Grande

 

(08/05/2015) Acta definitiva do tribunal das probas para a selección de 7 auxiliares de policía local

 

(05/05/2015)Relación de contribuíntes que se citan para seren notificados por comparecencia

 

(04/05/2015) Acta do tribunal de comprobación de estatura e dos exercicios físicos para a selección de 7 auxiliares de policía local

 

(29/04/2015) Bases do proceso interino de ocupación temporal da praza de xefe da Policía Local

 

(27/04/2015) Lista provisional de aspirantes admitidos e excluídos e designación do Tribunal que ha de xulgar o proceso selectivo para a contratación laboral temporal de 7 prazas de auxiliar de policía local.

 

(20/04/2015) Aprobación inicial do expediente de modificación de créditos 04/2015

 

(17/04/2015) Acta do tribunal para a selección dun auxiliar de turismo na proba escrita

 

(17/04/2015) Prego de condicións que rexerán na contratación laboral temporal de sete auxiliares de policía local

 

(15/04/2015) Contratos administrativos. Aprobación inicial do estudo de viabilidade para instalación deportiva no concello do Grove

 

(14/04/2015) Procedemento ordinario 4321/1996, notificación a PROMOCIONES PLAYA ESPIÑO, SL

 

(13/04/2015) Acta do tribunal cualificador convocado para cubrir polo procedemento de concurso-oposición unha praza de técnico auxiliar deportivo

 

(10/04/2015) Notificación de substitución de alcalde

 

(09/04/2015) Aprobación definitiva do Plan especial do porto do Grove e A Toxa

 

(07/04/2015) Auxiliar de turismo: Resolución da Alcaldía coa listaxe de admitidos/excluídos, tribunal e convocatoria para o exercicio escrito

 

(06/04/2015)Notificación dirixida a Casas Rústicas del Atlántico, SL

 

(06/04/2015)Requirimento de identificación de bens - Concello do Grove

  

(06/04/2015)Embargo de vehículos - Concello do Grove

 

(06/04/2015)Providencias de constrinximento - Concello do Grove

 

(06/04/2015)Notificacións que comezan por Afonso Vilar Raúl Alberto e 119 máis

  

(06/04/2015)Notificacións a AAIUN DOS SL e 59 máis

 

(06/04/2015)Notificacións a Álvarez Sanmartín, Francisco Manuel e 50 máis. Recadación de multas

 

(06/04/2015) Notificacións a Álvarez Márquez, José Manuel e 63 máis. Recadación de multas

 

(06/04/2015)Cobramento padrón de vehículos + vaos 2015

 

(25/03/2015) Notas do primeiro exame text para a praza de técnico auxiliar deportivo

 

(25/03/2015) Subvención da Deputación Provincial para gasto en subministración de enerxía eléctrica

 

(25/03/2015) Subvención da Deputación Provincial para o servizo de axuda no fogar - dependencia

 

(16/03/2015) Prego de condicións que rexerán na contratación laboral temporal de 1 posto de auxiliar de turismo

 

(06/03/2015) Notificación a Otero Bea, Ciro. Acto que se notifica: proposta de resolución 

 

(04/03/2015) Notificacións e informacións públicas. Baixa de saldos de exercicios pechados por prescrición colectiva

 

(03/03/2015) Recadación. Incoación de expedientes sancionadores

 

(02/03/2015) Acta de constitución e valoración de méritos do tribunal cualificador para cubrir polo procedemento de concurso-oposición unha praza de técnico auxiliar deportivo

 

(16/02/2015) Resolución do 21 de xaneiro de 2015, da Xefatura Territorial de Pontevedra, de autorización administrativa e autorización administrativa de construción dunha instalación eléctrica no concello do Grove (expediente IN407A 2014/205-4).

 

(13/02/2015) Licitación para a venda de contedores de recollida selectiva e RSU

 

(12/02/2015) Resolución de substitución de alcalde 

 

(12/02/2015)

logotipo consellería innovación e industria logotipo Ministerio Industria, turismo y comercio logotipo FEDER

2009. Concello do Grove, Praza do Corgo nº 1 | T. 986 73 09 75 | F. 986 73 13 58
aviso legal | créditos | rss