galego | español
texto grande
buscar

Anuncios

(07/02/2018)  Acordo Plenario de 29 de xaneiro de 2018 para apoiar a solicitude da MODALIDADE DE BACHARELATO DE ARTES NO IES MONTE DA VILA

 

(06/02/2018) Delegación na Xunta de Goberno Local da atribución de licitación de postos vacantes no mercado municipal

 

(06/02/2018) Ordenanza de tráfico do Concello do Grove (BOP núm. 26 do 06/02/2018)

 

(30/01/2018) Dación de contas ao Pleno Subvencións Plan Concellos 2017 da Deputación Provincial

 

(09/12/2017) Aprobación inicial da Ordenanza de tráfico do Concello do Grove

 

(05/12/2017) Calendario fiscal do contribuínte

 

(01/12/2017) Certificado plenario 27/11/2017. Dación de contas das subvencións da Deputación de Pontevedra Plan Concellos 2016

 

(28/11/2017) Informacion pública respecto das instalacións de tempada e servizos de escolas de surf, bodyboard, longboard e paddle surf, nas praias da provincia de Pontevedra. Apertura do prazo para presentación de solicitudes

 

(17/11/2017) Dación de contas das resolucións presidenciais da Deputación de Pontevedra que aproban varias solicitudes de subvención do Concello do Grove formuladas con cargo ao Plan Concellos 2017

 

(15/11/2017) Licitación de postos vacantes no mercado municipal

 

(15/11/2017) Expediente de modificación de crédito 10/2017

 

(09/11/2017) Lista de admitidos definitiva da Bolsa de Emprego Xeral Categoría de Xardinaría.

 

(06/11/2017) Prego de condicións para a adxudicación por procedemento aberto de casetas e bancadas libres no mercado municipal do Grove

Plano>

 

(31/10/2017) Cadro de Persoal do Concello do Grove. Exercicio 2017

 

(16/10/2017) Concesión de subvencións deportivas municipais del Concello do Grove 2017 

 

(16/10/2017) Lista de admitidos e de excluídos na Bolsa de Emprego Xeral Categoría de Xardinería.

Prazo para emendar os defectos do 16 ao 20 de outubro.

 

(05/10/2017) Resolucíon da Alcaldía coa puntuación obtida polos candidatos da contratación laboral temporal de técnico/a de orientación laboral por porcedemento de urxencia.

 

(27/09/2017) Resolución da Alcaldía coa listaxe de admitidos e excluídos da contratación laboral temporal de técnico/a de orientación laboral por porcedemento de urxencia.

 

(30/08/2017) Aprobación inicial orzamento e cadro de persoal 2017

 

(17/08/2017) Proxecto de humanización da rúa Castelao, entre as rúas Luis A. Mestre e Luis Casais

 

(11/08/2017) Resolución de Alcaldía coa listaxe final da Bolsa de Emprego para a contrataciónl aboral temporal da Festa do Marisco 2017, realizado o sorteo para dirimir os empates entre os/as candidatos/as

 

(04/08/2014) Implantación da Sede Electrónica do Concello do Grove

 

(03/08/2017) Resolución da Alcaldía coa listaxe coa puntuación definitiva dos candidatos/as da Bolsa de Emprego para a contratación do persoal laboral temporal da Festa do Marisco 2017 e data para dirimir os empates entre candidatos/as. Xoves, 10 de agosto de 2017, ás 10.00 h na Sala das Cunchas da Casa do Concello do Grove, praza do Corgo. O Grove.

 

(03/08/2017) ANUNCIO polo que se fai público o expediente de modificación de uso de equipamento en Monte da Vila

 

(01/08/2017) Certificado do acordo da Xunta de Goberno Local do 26 de xullo de 2017 sobre a Sede Electrónica do Concello do Grove

 

(26/07/2017) Resolución da Alcadía coa listaxe definitiva de admitidos e puntuación provisional na Bolsa de Emprego para a contratación do persoal laboral temporal da Festa do Marisco de 2017. Prazo de 5 días hábiles desde o 27 de xullo para presentar alegacións.

 

(26/07/2017) Modificación de créditos N.º3/2017

 

(26/07/2017) Modificación de uso para a construción do auditorio e escola de música

 

(11/07/2017) Listaxe de admitidos/as e excluídos/as na Bolsa de Emprego para a contratación do persoal laboral temporal da Festa do Marisco de 2017 Prazo de 5 días naturais desde o día 12 de xullo.

 

(11/07/2017) Difusión de subvencións outorgadas ao Concello do Grove pola Deputación Provincial de Pontevedra

 

[19/06/17] Listaxe de admitidos e calendario de actuacións para as prazas de socorristas, patrón e sanitarios 2017. 

 

(16/06/2017) FORMALIZACIÓN DE CONTRATO DE LIMPEZA DAS INSTALACIÓNS MUNICIPAIS  

 

(14/06/2017) BASES ESPECÍFICAS DA BOLSA DE EMPREGO PARA CONTRATACIÓN DO PERSOAL LABORAL TEMPORAL DA FESTA DO MARISCO DE 2017.

Anexo I (Solicitude de participación)

Anexo II (Postos e requisitos)

Resume de documentación a xuntar coa solicitude

Corrección de erros

Nota: O prazo de presentación de solicitudes do día 16 de xuño ata o 30 de xuño de 2017.

 

(10/06/2017) Anuncio de Convocatoria de contratación a través do Plan Concellos da Deputación Provincial de Pontevedra de 4 Peóns de Obras Públicas, 2 conductors camión e 1 auxuliar adminsitrativo. (prazo ata 20 de xuño)

 

(08/06/2017) Baremo dunha bosa de sanitarios para praias 2017

Nota: o prazo de presentación de instancias comezará a partir da publicación do anuncio no xornal Faro de Vigo

 

(08/06/2017) Bases da convocatoria e bolsa de socorristas e patrón 2017

Nota: o prazo de presentación de instancias comezará a partir da publicación do anuncio no xornal Faro de Vigo

 

(07/06/2017) EXPOSICIÓN PÚBLICA CONTA XERAL 2016

 

(02/06/2017) Resolución de Alcaldía coa lista final dos/as condidatos/as da Bolsa Xeral de Emprego do Concello do Grove, unha vez realizado o sorteo dos empates. A bolsa ten unha validez de 2 anos, a partir do do 2 de xullo de 2017.

 

(30/05/2017) Notas da valoración de méritos e do exame do proceso selectivo para a contratación laboral temporal de 1 coordinador técnico socorrista 2017

 

(29/05/2017) Resolución de Alcaldía coa lista definitiva coas puntuacións dos/as candidatos/as da Bolsa Xeral de Emprego do Concello do Grove e data do día do sorteo público para dirimir os empates.

 

(25/05/2017) Resultado das puntuacións obtidas no proceso selectivo para a contratación laboral temporal dun auxiliar de turismo

 

(25/05/2017) Lista definitiva de aspirantes admitidos e excluidos e designación do Tribunal que ha de xulgar o proceso selectivo para a contratación laboral temporal dun coordinador de praias 2017

 

(19/05/2017) Anuncio da acta do tribunal para a selección dun/dunha auxiliar de turismo. Fase oposición

 

(15/05/2017) Lista definitiva de aspirantes admitidos e excluidos e designación do Tribunal que ha de xulgar o proceso selectivo para a contratación laboral temporal de 7 prazas de auxiliar de policía local

 

(15/05/2017) Resolución definitiva coa listaxe de proxectos baremados da adxudicación de Espazos de Emprendemento do Mercado Municipal do Concello do Grove

 

(12/05/2017) Lista provisonal coas puntuacións dos/as candidatos/as da Bolsa Xeral de Emprego do Concello do Grove. Prazo de revisión de puntuación 5 días hábiles a partir da publicación. (do 15 ao 22 de maio de 2017)

 

(08/05/2017) Lista de admitidos, excluídos, tribunal e probas físicas auxiliares de policía

 

(04/05/2017)Bases de coordinador de socorrismo en praias 2017

Nota: o prazo de presentación de instancias comezará a partir da publicación do anuncio no xornal Faro de Vigo.

 

(04/05/2017) Lista de persoas admitidas, tribunal e data de exame dos auxiliares de turismo

 

(03/05/2017) Convocatoria de contratación a través do Plan Concellos da Deputación Provincial de Pontevedra de 2 Auxiliares de Turismo. (Prazo ata 5 de maio)

 

(24/04/2017) APROBACIÓN INICIAL DA ORDENANZA DE PROTECCIÓN CONTRA A CONTAMINACIÓN ACÚSTICA DO CONCELLO DO GROVE

Texto íntegro da ordenanza>

 

(21/04/2017) Prego de condicións e modelo de instancia que rexerán na contratación laboral temporal de 7 auxiliares de policía local

O prazo de presentación de instancias é de cinco días hábiles, é dicir, do 24 ao 28 de abril.

 

(20/04/2017) Bases das subvencións do Concello do Grove a clubs deportivos 2017

 

(20/04/2017) Bases das axudas do Concello do Grove a eventos deportivos 2017

 

(04/03/2017) Convocatoria para a contratación laboral temporal dun auxiliar de turismo a través de concurso-oposición (ATENCIÓN: o prazo de presentación de instancias será de 10 días hábiles contados a partir do seguinte á publicación da convocatoria no Boletín Oficial da Provincia). BASES

 

(03/04/2017) Anuncio subvención concedida Plan Concellos 2017 Deputación Provincial de Pontevedra. Liña 3: Emprego para conservación e funcionamento de bens e servizos municipais.

 

(17/03/2017) Formalización de contrato de cuberta para pistas de pádel e construción de pista de pádel

 

(24/02/2017) Anuncio de subvencións concedidas Plan Concellos 2016

 

(24/02/2017) Solicitude da Comunidade de Montes San Martiño para o traslado dun lavadoiro no Lugar da Cova da Loba

 

(16/02/2017)Bases de adxudicación de locais de emprendemento (fin do prazo de solicitudes: 16/03/2017)) e anexos (modelo solicitude)

 

(15/02/2017) Acordo da Xunta de Goberno Local do 6 de febreiro de 2017 sobre as instalacións do Redondo da Illa da Toxa

 

(14/02/2017) Licitación de postos e bancadas libres no mercado municipal

 

(14/02/2017) Licitación da explotación dun tren turístico no concello do Grove

 

(09.02.2017) Aprobación definitiva da ordenanza municipal reguladora da xestión da biomasa e distancia das plantacións do concello do Grove

 

(03/02/2017) Acordo plenario de aprobación por unanimidade da proposta de todos os grupos políticos municipais para a solicitude da modalidade de bacharelato de Artes para o IES Monte da Vila

 

(01/02/2017) Solicitude do Concello do Grove de autorización de obras de execución dunha senda peonil no lugar e parroquia de San Vicente do Grove

 

(24/01/2014) Servizos de temporada 2017. Información pública respecto das instalacións de temporada e servizos de escolas de surf, bodyboard, longboard e paddle surf, nas praias da provincia de Pontevedra. Apertura do prazo para presentación de solicitudes

 

(18/01/2017) Anuncio de licitación (expediente 230/2016)

 

(17/01/2017) Normas do Servizo Provincial de Costas sobre os servizos de praias 2017

 

(16/01/2017 Anuncio de formalización de contrato. Adxudicación de contrato de explotación dos postos da Festa do Marisco

 

(10/01/2017) Adxudicación do contrato de axuda a domicilio a persoas dependentes

 

(05/01/2017) Cobramento da recollida de lixo, auga, depuración e canon de saneamento da Xunta de Galicia

 

(29/12/2016) Publicación definitiva da modificación da ordenanza fiscal de lixo, subministración de auga e sumidoiros e depuración do Concello do Grove

 

(05/12/2016) Aprobación inicial modificación de créitos nº 13, nº 22 e nº 24, dentro do orzamento de 2016

 

(29/11/2016) Aprobación das bases para as carrozas de Nadal

 

(22/11/2016) Aprobación inicial modificación de créditos núm. 20/2016

 

(10/11/2016) Aprobación inicial da Ordenanza reguladora da xestión da biomasa e distancia das plantacións do Concello do Grove

 

(07/11/2016) Delegación de atribucións de Accesibilidade en concelleira

 

(25/10/2016) Concesión subvención para a mellora do lavadoiro de Meloxo

 

(24/10/2016) Contrato anticipo pista de pádel

 

(24/10/2016) Contrato anticipo varias obras

 

(19/10/2016) Notificación da concesión ao Concello do Grove dunha subvención para a creación de espazos de emprendemento comercial no medio rural

 

(14/10/2016) Procedemento de aprobación de solicitude de licenza de vaos e modelos de solicitude

 

(06/10/2016) Relación de contribuíntes que se citan para seren notificadospor comparecencia

 

(05/10/2016) Aprobación do Plan especial de infraestruturas para dous equipamentos públicos no concello do Grove

 

(14/08/2016) Corrección de erro no cadro de persoal 2016

 

(18/08/2016) Ampliación do prazo para achegar solicitudes para as bolsas de emprego do Concello do Grove

 

(09/08/2016) Presupostos e cadros de persoal. Exposición pública da Conta Xeral do exercicio 2015

 

(05/08/2016) Notificacións plusvalías. Relación de contribuíntes que se citan para seren notificados por comparecencia

 

(02/08/2016) Bolsa de Emprego do Concello do Grove 2016

NOTA: o prazo de presentación de solicitudes é de 15 días hábiles, que comezarán a contar a partir do seguinte á publicación do anuncio no BOP.

 

(20/07/2016) Licitación de postos vacantes no mercado municipal

 

(20/07/2016) Cobramento en período voluntario da subministración de auga, depuración e canon de saneamento (1º semestre 2016)

 

(08/07/2016) Listaxe de solicitantes ás prazas de socorrista acuático e bolsa de sanitarios

 

(08/07/2016) Ordenanza do servizo de saneamento e depuración de augas residuais

 

(07/07/2016) Subvención outorgada ao Concello do Grove con cargo ao Plan Marco: mellora de camiños municipais de acceso a explotacións agrarias 2016, cofinanciado co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (FEADER), ao abeiro do PDR de Galicia 2014-2020

 

(07/07/2016) Bases das subvencións a clubs deportivos 2016

 

(07/07/2016)Convocatoria autorizacións provisionais de uso de postos e bancadas no mercado municipal

 

(04/07/2016) Cobramento en período voluntario da taxa por recollida de lixo

 

(04/07/2016) Modelo de solicitude da segunda convocatoria de socorristas acuáticos 2016.

NOTA: Poderase presentar no Rexistro municipal a partir do día seguinte ao da súa publicación no diario Faro de Vigo, que se prevé para o martes 5 de xullo.

 

(04/07/2016) Baremo para unha bolsa de sanitarios para praias 2016

 

(01/07/2016) Contratos administrativos. Adxudicación da prestación do servizo de cafetería durante a Festa do Marisco 2016

 

(29/06/2016) Anuncio de licitación para a adxudicación da explotación, durante a Festa do Marisco, dos postos de promoción e venda de arroz de mariscos, berberechos, navallas, ostra plana, ostra rizada e polbo

 

(28/06/2016) Bolsa de auxiliar de policía: lista provisional de aspirantes admitidos e excluídos

 

(21/06/2016) Aprobación inicial da modificación da Ordenanza de policía e bo goberno

 

(21/06/2016) Aprobación definitiva da Ordenanza reguladora da taxa e condicións de uso de espazos, locais e instalacións municipais do Concello do Grove

 

(10/06/2016) Citación para formalizar contrato socorristas

 

(10/06/2016) Aprobación definitiva da modificación puntual dos estatutos do Consello Municipal do Deporte e da Actividade Física

 

(07/06/2016) Anuncio proposta para a contratación laboral temporal de 12 socorristas

 

(03/06/2016) Acta do tribunal para a selección de 12 socorristas de consignación propia

 

(03/06/2016) Acta do tribunal cualificador convocado para cubrir polo procedemento de concurso-oposición unha praza de técnico auxiliar deportivo

 

(01/06/2016) Formalización de contrato de accesibilidade en Beiramar

 

(01/06/2016) Formalización de contrato de adaptación de edificio para Policía Local

 

(01/06/2016) Formalización de contrato de zona deportiva Terra de Porto

 

(26/05/2016) Acta do tribunal cualificador convocado para cubrir polo procedemento de concurso-oposición unha praza de técnico auxiliar deportivo

 

(24/05/2016) Lista provisional de aspirantes admitidos e excluídos no proceso selectivo para a contratación laboral temporal de 12 socorristas acuáticos

 

(24/05/2016) Bases para a selección dun/dunha coordinador/a técnico/a de socorrismo en praias do concello do Grove para o ano 2016

 

(24/05/2016) Prego de condicións para a creación dunha bolsa de auxiliar de policía para o ano 2016

 

(20/05/2016) Acta de constitución e valoración de méritos do tribunal cualificador convocado para cubrir polo procedemento de concurso-oposición, unha praza de técnico auxiliar deportivo

 

(18/05/2016) Resultado da proposta de contratación laboral temporal de 7 auxiliares de policía local

 

(16/05/2016) Resultado da proba tipo test, para a contratación laboral temporal de 7 auxiliares de policía local

 

(13/05/2016) Baremo para a contratación de 2 auxiliares de turismo

 

(11/05/2016) Baremo socorristas e patrón de embarcacións deportivas con consignación propia e cooperación

Modelo de solicitude>

Atención: o prazo de presentación de solicitudes é do 13 ao 18 de maio, ambos inclusive.

 

(11/05/2016) Resultado das probas físicas levadas a cabo o día 11 de maio de 2016, para a contratación laboral temporal de 7 auxiliares de policía local

 

(10/05/2016) Licitación servizos de temporada en praias

 

(10/05/2016) Explotación do servizo de cafetería do centro social da terceira idade do Grove

 

(05/05/2016) Lista provisional de aspirantes admitidos e excluídos e designación do Tribunal que ha de xulgar o proceso selectivo para a contratación laboral temporal de 7 prazas de auxiliar de policía local

 

(05/05/2016) Lista definitiva de aspirantes admitidos e excluídos e designación do tribunal que ha de xulgar o proceso selectivo para cubrir unha praza de técnico auxiliar deportivo

 

(19/04/2016) Contratos administrativos. Adxudicación de casetas e bancadas libres no mercado municipal

 

(13/04/2016) Prego de condicións que rexerán na contratación laboral temporal de 1 posto de auxiliar de Cultura

 

(04/04/2016) Difusión de subvencións outorgadas ao Concello do Grove pola Deputación Provincial de Pontevedra. (Plan Provincial de Obras e Servizos 2015- PPOS/15)

 

(01/04/2016) Aprobación inicial da modificación puntual dos estatutos do Consello Municipal do Deporte e da Actividade Física do Concello do Grove

 

(30/03/2016) Cobranza en período voluntario vehículos e entrada garaxes 2016

 

(22/03/2016) Difusión de subvencións outorgadas ao Concello do Grove pola Deputación Provincial de Pontevedra (Plan Urxente de Mantemento de Servizos e Infraestruturas Municipais)

 

(22/03/2016) Difusión de subvencións outorgadas ao Concello do Grove pola Deputación Provincial de Pontevedra (Deportes)

 

(14/03/2016) Contratación do Servizo de Axuda a Domicilio a Persoas Dependentes

 

(10/03/2016) Venda de camión municipal en desuso

 

(29/02/2016) Aprobación definitiva da Ordenanza reguladora do servizo de taxi do Concello do Grove

 

(24/02/2016) Exposición pública da Ordenanza de saneamento e depuración de augas do Concello do Grove

TEXTO COMPLETO DA ORDENANZA>

 

(21/01/2016) Acordo de cambio de nome de rúa

 

(19/01/2016) Contratación de concesión de casetas e bancadas libres do mercado municipal

 

(14/01/2016) Solicitude da Comunidade de Montes San Martiño do Grove de legalización de canalización do leito do regato Gatiñeira e execución de sendeiro e limpeza regato, na parroquia de San Martiño (O Grove)

 

(16/12/2015) Corrección de erros do calendario laboral para o ano 2016 da provincia de Pontevedra do Concello do Grove

 

(15/12/2015) Aprobación inicial da Ordenanza municipal reguladora do servizo de taxis do Concello do Grove

 

(10/12/2015) ANUNCIO do 25 de novembro de 2015, da Xefatura Territorial de Vigo, polo que se empraza o interesado para ser notificado por comparecencia no trámite de audiencia en relación co inicio do procedemento de extinción do título administrativo habilitante para a explotación dun parque de cultivo mariño situado na praia de Lordelo, O Grove

 

(09/12/2015) Resolución do 23 de novembro de 2015 pola que se notifica a extinción da concesión outorgada a Francisco García Bea para construción dunha tubaxe de auga de mar para subministración a instalacións industriais no porto do Grove

 

(03/12/2015) Contratos administrativos. Licitación venda de contedores de recollida selectiva e fracción resto

 

(29/10/2015) Notificación da resolución da concesión dunha subvención para mellorar a iluminación e o equipamento do mercado municipal

 

(20/10/2015) Cambio de sentido da circulación na rúa das Barqueiras

 

(19/10/2015) Contratos administrativos. Licitación de contedores de recollida selectiva e fracción resto

 

(16/10/2015) Licitación de casetas e bancadas vacantes do mercado municipal

 

(15/10/2015) Tarifas máximas (IVE incluído) para o transporte urbano en autotaxi para O Grove

 

(07/10/2015)Resolución do 29 de setembro de 2015 pola que se anuncia a licitación, polo procedemento aberto multicriterio e tramitación ordinaria, para a contratación da obra de reforma da escola infantil de cinco unidades do Grove (contratación documentalmente simplificada).

 

(01/10/2015) Notificación a contribuíntes por comparecencia

 

(30/09/2015) Resultado da selección dun auxiliar administrativo

 

(22/09/2015) Corrección de erros na acta do tribunal para a selección dun auxiliar administrativo

 

(21/09/2015) Exposición pública da memoria valorada de "Conexión entre Punta Moreiras e a praia das Pipas, t.m. do Grove (Pontevedra)"

 

(16/09/2015) Acta do tribunal para a selección dun auxiliar administrativo

 

(16/09/2015) Solicitude de Gas Galicia SDG, SA de autorización de obras na avenida Meloxo, r. Cantabria e EP-9101 (O Grove)

 

(11/09/2015) Aprobación definitiva do Orzamento e do Cadro de persoal do Concello do Grove para o exercicio 2015

 

(10/09/2015) Concurso de xuíz de paz tituluar do Grove

 

(10/09/2015) Licitación do servizo de cafetería durante a Festa do Marisco 2015

 

(28/08/2015) Aviso de cobramento voluntario do IBI e IAE de 2015

 

(13/08/2015) Lista provisional de aspirantes admitidos e excluídos e designación do tribunal, para a contratación laboral temporal dun aux. administrativo.

 

(13/08/2015) Exposición pública do Orzamento Xeral para o exercicio de 2015

 

(10/08/2015) Modificación das bases de selección para a contratación dun auxiliar administrativo a tempo parcial.

 

(03.08.2015)  Acta de selección do proceso selectivo de Administrativo/a para Obradoiro de Emprego Monte das Flores VI

 

(30.07.2015) Listaxe definitiva de candidatos/as do proceso de selección de administrativo/a e data da entrevista do Obradoiro de Emprego Monte das Flores VI

 

(30.07.2015) Puntuación e listaxe definitiva de candidatos/as do Obradoiro de Emprego Monte das Flores VI

 

(28/07/2015) Listaxe provisional de candidatos/as do proceso de selección de ad

axenda

calendario
mes anterior marzo | 18 mes próximo
LMMXVSD
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031

noticias

Rede de
bibliotecas

perfil do
contratante

portal de
turismo

boletín ADL

Apúntate ao noso boletín

boletín OMIX

Apúntate ao noso boletín

avisos sms

síguenos en
logotipo consellería innovación e industria logotipo Ministerio Industria, turismo y comercio logotipo FEDER

2009. Concello do Grove, Praza do Corgo nº 1 | T. 986 73 09 75 | F. 986 73 13 58
aviso legal | créditos | rss
páxina accesible AA rss