galego | español
texto grande
buscar

Convocatorias

(30/01/2018) Lista final candidatos/as Bolsa de Emprego Xeral Categoría de Xardinería realizado o sorteo para dirimir os empates.

 

(16/01/2018) Lista puntuación definitiva candidatos/as Bolsa de Emprego Xeral Categoría de Xardinería e data do sorteo para dirimir empates entre candidatos/as.

 

(12/12/2017) Lista puntuación provisional candidatos/as Bolsa de Emprego Xeral Categoría de Xardinería. Reclamacións 5 días hábiles a partir do seguinte á publicación (ata 19 de decembro de 2017).

 

(09/11/2017) Lista de admitidos definitiva da Bolsa de Emprego Xeral Categoría de Xardinería.

 

(16/10/2017) Lista de admitidos e de excluídos na Bolsa de Emprego Xeral Categoría de Xardinería.

Prazo para emendar os defectos do 16 ao 20 de outubro.

 

(16/10/2017) Concesión de subvencións deportivas municipais do Concello do Grove 2017

 

(05/10/2017) Resolucíon da Alcaldía coas puntuacións obtidas polos candidatos da contratación laboral temporal de técnico/a de orientación laboral por porcedemento de urxencia.

 

(27/09/2017) Resolución da Alcaldía coa listaxe de admitidos e excluídos da contratación laboral temporal de técnico/a de orientación laboral por porcedemento de urxencia.

 

(20/09/2017) Bases da convocatoria de acceso á nova categoría de Xardinería dentro da Bolsa de Emprego Xeral do Concello do Grove.

Requisitos mínimos esixidos de acceso

Anexo I

Atención Revisar as Bases da Bolsa de Emprego Xeral

Prazo de presentación de candidaturas dende o 21/09/2017 ata o 27/09/2017

 

(19/09/2017) Bases da convocatoria para a contratación laboral temporal dun posto (1) de técnico/a de orientación laboral por procedemento de urxencia

ANEXO I

Prazo de presentación de candidaturas desde o 20/09/2017 ata o 22/09/2017.

 

(11/08/2017) Resolución da Alcaldía coa listaxe final da Bolsa de Emprego para a contratación laboral temporal da Festa do Marisco 2017, realizado o sorteo para dirimir dos empates entre os/as candidatos/as.

 

(03/08/2017) Resolución da Alcaldía coa listaxe coa puntuación definitiva dos candidatos/as da Bolsa de Emprego para a contratación do persoal laboral temporal da Festa do Marisco 2017 e data para dirimir os empates entre candidatos/as. Xoves, 10 de agosto de 2017, ás 10.00 h na Sala das Cunchas da Casa do Concello do Grove, na praza do Corgo. O Grove.

 

(26/07/2017) Resolución da Alcadía coa listaxe definitiva de admitidos e puntuación provisional na Bolsa de Emprego para a contratación do persoal laboral temporal da Festa do Marisco de 2017. Prazo de 5 días hábiles desde o 27 de xullo para presentar alegacións.

 

(11/07/2017) Listaxe de admitidos/as e excluídos/as na Bolsa de Emprego para a contratación do persoal laboral temporal da Festa do Marisco de 2017 Prazo de 5 días naturais desde o día 12 de xullo.

 

(13/06/2017) Bases para a concesión de subvencións a asociacións e entidades sen ánimo de lucro que desnvolvan actividades culturais no ano 2017

 

[19/06/17] Listaxe de admitidos e calendario de actuacións para as prazas de socorristas, patrón e sanitarios 2017.

 

(13/06/2017) Bases e convocatoria para a concesión de subvencións cultura 2017

 

(08/06/2017) Baremo dunha bosa de sanitarios para praias 2017

Nota: o prazo de presentación de instancias comezará a partir da publicación do anuncio no xornal Faro de Vigo

 

(08/06/2017) Bases da convocatoria e bolsa de socorristas e patrón 2017

Nota: o prazo de presentación de instancias comezará a partir da publicación do anuncio no xornal Faro de Vigo

 

(30/05/2017) Exames e actas para a selección de sete auxiliares de policía local

 

(30/05/2017) Notas da valoración de méritos e do exame do proceso selectivo para a contratación laboral temporal de 1 coordinador técnico socorrista 2017

 

(25/05/2017) Resultado das puntuacións obtidas no proceso selectivo para a contratación laboral temporal dun auxiliar de turismo

 

(25/05/2017) Lista definitiva de aspirantes admitidos e excluidos e designación do Tribunal que ha de xulgar o proceso selectivo para a contratación laboral temporal dun coordinador de praias 2017

 

(19/05/2017) Anuncio da acta do tribunal para a selección dun/dunha auxiliar de turismo. Fase oposición

 

(15/05/2017) Lista definitiva de aspirantes admitidos e excluidos e designación do Tribunal que ha de xulgar o proceso selectivo para a contratación laboral temporal de 7 prazas de auxiliar de policía local

 

(08/05/2017) Lista de admitidos, excluídos, tribunal e probas físicas auxiliares de policía

 

(04/05/2017) Bases de coordinador de socorrismo en praias 2017

Nota: o prazo de presentación de instancias comezará a partir da publicación do anuncio no xornal Faro de Vigo.

 

(04/05/2017) Lista de persoas admitidas, tribunal e data de exame dos auxiliares de turismo

 

(21/04/2017) Prego de condicións e modelo de instancia que rexerán na contratación laboral temporal de 7 auxiliares de policía local

O prazo de presentación de instancias é de cinco días hábiles, é dicir, do 24 ao 28 de abril.

 

(20/04/2017) Bases das subvencións do Concello do Grove a clubs deportivos 2017

 

(20/04/2017) Bases das axudas do Concello do Grove a eventos deportivos 2017

 

(04/03/2017) Convocatoria para a contratación laboral temporal dun auxiliar de turismo a través de concurso-oposición (ATENCIÓN: o prazo de presentación de instancias será de 10 días hábiles contados a partir do seguinte á publicación da convocatoria no Boletín Oficial da Provincia). BASES

 

(09/01/2017) Listaxe provisional de admitidos e excluidos da Bolsa Xeral de Emprego do Concello do Grove

 

(03/10/2016) Listaxe de Persoal Voluntario da Festa do Marisco 2016.

 

(12/08/2016) Acta selección contratación de persoas en situación ou risco de exclusión social perceptoras de Risga.

 

(05/08/2016) Criterios de selección para contratación de persoas en situación ou risco de exclusión social perceptoras de Risga.

 

(02/08/2016) Bolsa de Emprego do Concello do Grove 2016

ATENCIÓN: ampliado o prazo para presentar solicitudes ata o 15/09/2016

 

(08/07/2016) Listaxe de solicitantes ás prazas de socorrista acuático e bolsa de sanitarios

 

(04/07/2016) Modelo de solicitude da segunda convocatoria de socorristas acuáticos 2016.

NOTA: Poderase presentar no Rexistro municipal a partir do día seguinte ao da súa publicación no diario Faro de Vigo, que se prevé para o martes 5 de xullo.

 

(04/07/2016) Baremo para unha bolsa de sanitarios para praias 2016

 

(28/06/2016) Bolsa de auxiliar de policía: lista provisional de aspirantes admitidos e excluídos

 

(10/06/2016) Citación para formalizar contrato socorristas

 

(07/06/2016) Anuncio proposta para a contratación laboral temporal de 12 socorristas

 

(03/06/2016) Acta do tribunal para a selección de 12 socorristas de consignación propia

 

(03/06/2016) Acta do tribunal cualificador convocado para cubrir polo procedemento de concurso-oposición unha praza de técnico auxiliar deportivo

 

(26/05/2016) Acta do tribunal cualificador convocado para cubrir polo procedemento de concurso-oposición unha praza de técnico auxiliar deportivo

 

(24/05/2016) Lista provisional de aspirantes admitidos e excluídos no proceso selectivo para a contratación laboral temporal de 12 socorristas acuáticos

 

(24/05/2016) Bases para a selección dun/dunha coordinador/a técnico/a de socorrismo en praias do concello do Grove para o ano 2016

 

(24/05/2016) Prego de condicións para a creación dunha bolsa de auxiliar de policía para o ano 2016

 

(20/05/2016) Acta de constitución e valoración de méritos do tribunal cualificador convocado para cubrir polo procedemento de concurso-oposición, unha praza de técnico auxiliar deportivo

 

(18/05/2016) Resultado da proposta de contratación laboral temporal de 7 auxiliares de policía local

 

(16/05/2016) Resultado da proba tipo test, para a contratación laboral temporal de 7 auxiliares de policía local

 

(13/05/2016) Baremo para a contratación de 2 auxiliares de turismo

 

(11/05/2016) Baremo socorristas e patrón de embarcacións deportivas con consignación propia e cooperación

Modelo de solicitude>

Atención: o prazo de presentación de solicitudes é do 13 ao 18 de maio, ambos inclusive

 

(11/05/2016) Resultado das probas físicas levadas a cabo o día 11 de maio de 2016, para a contratación laboral temporal de 7 auxiliares de policía local

 

(05/05/2016) Lista provisional de aspirantes admitidos e excluídos e designación do Tribunal que ha de xulgar o proceso selectivo para a contratación laboral temporal de 7 prazas de auxiliar de policía local

 

(05/05/2016) Lista definitiva de aspirantes admitidos e excluídos e designación do tribunal que ha de xulgar o proceso selectivo para cubrir unha praza de técnico auxiliar deportivo

 

(28/04/2016) Acta do tribunal para a selección dun auxiliar de cultura

 

(26/04/2016) Aberto o prazo de inscrición no proceso selectivo para seleccionar 7 auxiliares de policía do Concello do Grove

Bases>

Impreso de solicitude de inscrición>

 

(25/04/2016) Concurso-oposición libre dunha praza de técnico auxiliar deportivo. Lista provisional de aspirantes admitidos e excluídos e designación do tribunal.

SOLICITUDE DE CORRECCIÓN DE ERROS>

 

(18/04/2016)Lista provisional de aspirantes admitidos e excluídos e designación do Tribunal que ha de xulgar o proceso selectivo para cubrir, a través dun concurso-oposición libre, unha praza de técnico auxiliar deportivo.

 

18/04/2016) Prego de condicións que rexerán na contratación laboral temporal de 7 auxiliares da Policía Local

 

(18/04/2016) Bases e convocatoria para a concesión de subvencións a asociacións e entidades sen ánimo de lucro que desenvolvan actividades culturais no ano 2016

 

(13/04/2016) Prego de condicións que rexerán na contratación laboral temporal de 1 posto de auxiliar de Cultura

 

(18/03/2016) Acta da Comisión Cualificadora para a contratación laboral temporal dun posto de auxiliar de turismo. Concello do Grove

 

(18/03/2016) Lista de persoas admitidas e excluídas para a contratación laboral temporal dun/dunha auxiliar de turismo

 

(09/03/2016) Bases para cubrir interinamente unha praza de técnico auxiliar deportivo

 

(26/02/2016) Convocatoria de selección dun auxiliar de turismo

BASES>

 

(09/02/2015) Oferta de emprego do Concello do Grove

 

(06/10/2015) Acta resultado selección Orientador/a Laboral.

 

(30/09/2015) Resultado da selección dun auxiliar administrativo

 

(22/09/2015) Corrección de erros na acta do tribunal para a selección dun auxiliar administrativo

 

(16/09/2015) Acta do tribunal para a selección dun auxiliar administrativo

 

(13/08/2015) Lista provisional de aspirantes admitidos e excluídos e designación do tribunal, para a contratación laboral temporal dun aux. administrativo.

 

(10/08/2015) Modificación das bases de selección para a contratación dun auxiliar administrativo a tempo parcial.

 

(03.08.2015)  Acta de selección do proceso selectivo de Administrativo/a para Obradoiro de Emprego Monte das Flores VI

 

(30.07.2015) Listaxe definitiva de candidatos/as do proceso de selección de administrativo/a e data da entrevista do Obradoiro de Emprego Monte das Flores VI

 

(30.07.2015) Puntuación e listaxe definitiva de candidatos/as do Obradoiro de Emprego Monte das Flores VI

 

(28/07/2015) Listaxe provisional de candidatos/as do proceso de selección de administrativo/a para Obradoiro de Emprego Monte das Flores VI

 

(27/07/2015) Bases e solicitude para a contratación laboral temporal de 1 auxiliar administrativo a tempo parcial

 

(20/07/2015) Listaxe de alumnos-traballadores seleccionados para o Obradoiro de Emprego Monte das Flores VI

 

(15/07/2015) Actas do proceso selectivo do Obradoiro de Emprego Monte das Flores VI. Director, titora, monitores de Web e Animación Sociocultural

 

(10/07/2015) Listaxes definitivas do persoal directivo e docente do Obradoiro de Emprego Monte das Flores VI e data para entrevistas

 

(07/07/2015) Listaxes provisionais do persoal directivo e docente para o Obradoiro de Emprego "Monte das Flores VI" do Concello do Grove

 

(01/07/2015) Prego de condicións que rexerán na contratación laboral temporal de 1 auxiliar da Policía Local

 

(25/06/2015) Acta do tribunal para a selección de 11 socorristas de consignación propia

 

(25/06/2015) Acta do tribunal para a selección de 1 patrón de embarcación de consignación propia

 

(18/06/2015) Proba escrita patróns e socorristas

 

(11/06/2015) Baremo para selección do alumnado-traballador/a

 

(11/06/2015) Bases de selección do alumnado e personal directivo, docente e de apoio do obradoiro de emprego Monte das Flores VI

 

(04/06/2015) Baremo para socorristas e patrón de embarcacións deportivas con consignación propia e cooperación

 

(08/05/2015) Acta definitiva do tribunal das probas para a selección de 7 auxiliares de policía local

 

(04/05/2015) Acta do tribunal de comprobación de estatura e dos exercicios físicos para a selección de 7 auxiliares de policía local

 

(29/04/2015) Bases do proceso interino de ocupación temporal da praza de xefe da Policía Local

 

(27/04/2015) Lista provisional de aspirantes admitidos e excluídos e designación do Tribunal que ha de xulgar o proceso selectivo para a contratación laboral temporal de 7 prazas de auxiliar de policía local.

 

(17/04/2015) Acta do tribunal para a selección dun auxiliar de turismo na proba escrita

 

(17/04/2015) Prego de condicións que rexerán na contratación laboral temporal de sete auxiliares de policía local

 

(13/04/2015) Acta do tribunal cualificador convocado para cubrir polo procedemento de concurso-oposición unha praza de técnico auxiliar deportivo

 

(07/04/2015) Auxiliar de turismo: Resolución da Alcaldía coa listaxe de admitidos/excluídos, tribunal e convocatoria para o exercicio escrito

 

(25/03/2015) Notas do primeiro exame text para a praza de técnico auxiliar deportivo

 

(16/03/2015) Prego de condicións que rexerán na contratación laboral temporal de 1 posto de auxiliar de turismo

 

(02/03/2015) Acta de constitución e valoración de méritos do tribunal cualificador para cubrir polo procedemento de concurso-oposición unha praza de técnico auxiliar deportivo

 

(27/02/2015) Resolución da Alcaldía. Lista definitiva de persoas admitidas e excluídas para cubrir, polo procedemento de concurso-oposición, unha praza vacante de técnico/a auxiliar deportivo do Concello do Grove

 

(20/02/2015) Bases para a concesión de subvencións a clubs deportivos do concello do Grove ano 2015

 

(20/02/2015) Bases para a concesión de subvencións a asociacións e entidades sen ánimo de lucro que desnvolvan actividades culturais no ano 2015

 

(10/02/2015) Lista de admitidos e excluídos, designación do tribunal para cubrir unha praza de técnico auxiliar deportivo (BOP)

 

(27/01/2015) Listaxe provisional de aspirantes admitidos e excluídos e designación do tribunal que ha de xulgar o proceso selectivo para a contratación laboral temporal dunha praza de técnico auxiliar deportivo.

 

(30/12/2014) Bases para cubrir interinamente unha praza de técnico auxiliar deportivo (BOP de Pontevedra núm. 250)

ATENCIÓN: o prazo para presentar as solicitudes será de 10 días hábiles, contados a partir do día seguinte ó da publicación da convocatoria no Boletín Oficial da Provincia.

 

(15/12/2014) Bases para cubrir interinamente unha praza de técnico/a auxiliar deportivo/a

 

(27/08/2014) Concesión de subvencións para actividades culturais 2014

 

(02/07/2014) Convocatoria de solicitudes para adxudicar 26 licenzas de venda ambulante no mercado semanal do Concello do Grove

 

(26/07/2014) Acta do tribunal e proposta de contratación de 1 patrón de embarcación de consignación propia

 

(26/06/2014) Acta do tribunal e proposta de contratación de 11 socorristas de consignación propia

 

(23/06/2014) Listaxe de aspirantes aptos na proba teórica e convocatoria: socorristas e patróns. Acta da proba

 

(19/06/2014) Acta do tribunal para a selección de 11 socorristas de consignación propia. Fase entrevista

 

(19/06/2014) Acta do tribunal para a selección de 1 patrón de embarcacións de consignación propia. Fase entrevista

 

(18/06/2014) Baremo socorristas e patrón de embarcacións deportivas con consignación propia 2014

 

(18/06/2014) Convocatoria para exame de patróns e socorristas para a tempada 2014

 

(21/05/2014) Acta definitiva do tribunal de probas para a selección de 7 auxiliares de policía local

 

(16/05/2014) Acta do tribunal de comprobación de estatura e dos exercicios físicos para a selección de 7 auxiliares de policía local

 

(09/05/2014) Lista provisional de admitidos e convocatoria das probas físicas para a selección de auxiliares de policía local

ATENCIÓN: os aspirantes admitidos quedan convocados para as probas físicas o día 14 de maio ás 10.30 h no pavillón municipal de deportes. Deberán levar roupa deportiva e DNI.

 

(05/05/2014) Acta do tribunal para a selección dun auxiliar de turismo

 

(02/05/2014) Concesión de subvencións deportivas municipais Concello do Grove 2014

 

(30/04/2014) Acta do tribunal para a selección dun auxiliar de turismo

 

(25/04/2014) Modelo de instancia para a contratación dos auxiliares de policía local

(25/04/2014) Prego de condicións que rexerán na contratación laboral temporal de 7 auxiliares da policía local.

ATENCIÓN: O prazo de presentación de instancias é de cinco días hábiles e comezan a

contar o martes, 29 de abril.

 

(23/04/2014) Anuncio de relación de admitidos y excluídos, nombramiento de tribunal y citación para el examen práctico de los aspirantes a la contratación laboral temporal de un auxiliar de turismo

 

Bases e convocatoria para a concesión de subvencións a asociacións e entidades sen ánimo de lucro que desenvolvan actividades culturais no ano 2014 (14/04/2014)

 

(02/04/2014) Prego de condicións que rexerán na contratación laboral temporal de 1 posto de auxiliar de turismo

 

Bases para a concesión de axudas de emerxencia social dentro do programa básico de inserción social (31/07/2013)

 

Convocatoria para a concesión de subvencións a asociacións e entidades sen ánimo de lucro que desenvolvan actividades culturais no ano 2013 (19/07/2013)

 

Bases para a concesión de subvencións a clubs deportivos do concello do Grove 2013 (BOP 21/05/2013)

 

Acta definitiva do tribunal das probas para a selección de 7 auxiliares de policía local (16/05/2013)

 

 

Acta do tribunal da proba escrita para a selección de 7 auxiliares de policía local (15/05/2013) ATENCIÓN: os aspirantes que superaron o test, quedan citados para mañá xoves, ás 10,30 horas, na Casa da Cultura, con obxecto de realizar a entrevista e a proba de galego. Deberán traer o DNI.

 

 

Acta do tribunal de comprobación de estatura e dos exercicios físicos para a selección de 7 auxiliares de policía local (10/05/2013)IMPORTANTE: Os aspirantes que resultasen aptos quedan convocados para o próximo mércores, dia 15 de maio, ás 10.30 horas na Casa da Cultura do Grove. Deberán acudir provistos de boligrafo e DNI.

 

Listaxe provisional de aspirantes admitidos e excluídos e designación do tribunal que ha de xulgar o proceso selectivo para a contratación laboral temporal de 7 prazas de auxiliar de policía local (30 de abril de 2013) IMPORTANTE: todos os aspirantes admitidos quedan convocados para o próximo 8 de maio, ás 11.15 horas, no pavillón municipal de deportes para realizar as probas físicas. Deberán acudir con roupa deportiva e o seu DNI.  

 

Prego de condicións que rexeran na contratación laboral temporal de 7 auxiliares da Policía Local (18 de abril de 2013) 

 

Segunda acta do tribunal para a contratación dun auxiliar de turismo (11/04/2013)

 

Acta do tribunal para a contratación dun auxiliar de turismo (09/03/2013)

 

Prego de condicións que rexeran na contratación laboral temporal de 1 puesto de auxiliar de turismo (27/03/2013)

 

Resolución da Alcaldía. Listas provisionais de aspirantes admitidos e excluídos e designación do tribunal que ha de xulgar o proceso selectivo para a contratación laboral temporal dunha praza de operario de instalacións deportivas (11/07/2012)

 

Convocatoria para contratación dun posto de mantedor de instalacións deportivas (22/06/2012)

 

Convocatoria de probas físicas para os aspirantes a auxiliar de policía local (11/05/2012)

 

Anuncio para os aspirantes a unha praza de auxiliar de policía local (08/05/2012)

 

Prego de condicións que rexerán na contratación laboral temporal de sete auxiliares de policía local (07/05/2012)

 

Bases para a concesión de subvencións a clubs deportivos do concello do Grove (30/04/2012)

 

Bases e convocatoria para a concesión de subvencións a asociacións e entidades sen ánimo de lucro que desenvolvan actividades culturais no ano 2012 (30/04/2012)

 

Anuncio de dúas bolsas de colaboración para a Oficina de Información Turística durante 2012 (16/03/2012)

 

Puntuación obtida no primeiro exercicio para técnico en deportes (06/02/2012)

 

Acta de constitución e valoración de méritos do tribunal cualificador convocado para cubrir polo procedemento de concurso-oposición, unha praza de técnico en deportes (02/02/2012)

 

Puntuación definitiva no procedemento de concurso para cubrir unha praza de auxiliar administrativo con carácter interino (15/12/2011)

 

Listaxe definitiva de persoas admitidas e excluídas no proceso selectivo para a praza de técnico/a de deportes (14/11/2011)[BOP do 22/11/2011]

 

Lista de admitidos e excluídos no procedemento de concurso para cubrir unha de auxiliar administrativo con carácter interino (30/08/2011)

 

Bases da convocatoria para cubrir con carácter interino unha praza de auxiliar admnistrativo (grupo C2) (BOP núm. 153, do 10/08/2011)

 

Listaxe provisional de persoas admitidas e excluídas no proceso selectivo para a praza de técnico/a de deportes(BOP do 04/08/2011)

 

(01/07/2011) Concurso para a concesión de explotación do servizo de cafetería do IES As Bizocas

 

Bases e convocatoria para a concesión de subvencións a asociacións e entidades sen ánimo de lucro que desenvolvan actividades culturais no ano 2011 (BOP do 25/05/2011)

 

(25/04/2011) Prego de condicións que rexerán na contratación laboral temporal de 10 auxiliares da Policía Local. Prazo para presentar as solicitudes do 26 ao 30 de abril de 2011, ambos incluidos.

 

Bases para a concesión de subvencións a clubs deportivos do concello do Grove

(BOP do 14/04/2011)

 

Acta da seleción das bolsas de turismo (14/03/2011)

Pode consultala no seguinte enlace:

Acta da selección das bolsas de turismo 

 

Bases para a adxudicación de dúas bolsas de estudo para a Oficina Municipal de Información Turística do Grove durante o 2011

Pode consultalas neste enlace. (O prazo para a presentación das solicitudes rematará o 5 de marzo de 2011.)

 

Bases reguladoras do proceso selectivo para o acceso a unha praza de policía do corpo da Policía Local integrada na oferta de emprego público do Concello do Grove do 2010

Convócase unha praza da categoría de policía, integrada no grupo C, subgrupo C1, da escala básica de administración especial, subescala de servizos especiais, do corpo da Policía Local do Concello do Grove, dotada coas retribucións básicas e complementarias correspondentes ao seu grupo de titulación e asignadas ao posto de traballo. Máis información no BOP núm. 22, do 02/02/2011.

 

(08/03/2011) Corrección de erros en relación co anuncio publicado no BOP do día 2 de febreiro do 2011, relativo á convocatoria do proceso selectivo para cubrir unha praza de policía local.

 

 

Subvencións a clubs deportivos do concello do Grove

A Xunta de Goberno Local acaba de aprobar as bases para a concesión de subvencións a clubs deportivos do Concello do Grove, e procedeu á sua publicación no BOP, así como á convocatoria das correspondentes axudas.

 

Poderá atopar toda a información no BOP do venres 16 de abril 2010 (páxina 46)

 

 

Bolsas de formación práctica en oficinas de información turística durante 2010

O Concello do Grove informa da convocatoria da Consellería de Cultura e Turismo da Xunta de Galicia de bolsas de formación en actividades turísticas, mediante a realización de prácticas formativas nas oficinas de información turística.

Para O Grove hai 1 praza.

Informacion en:  DOG n.º 16, do 26 de xaneiro de 2010

 

 

 

 

axenda

calendario
mes anterior xuño | 17 mes próximo
LMMXVSD
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930

noticias

Rede de
bibliotecas

perfil do
contratante

portal de
turismo

boletín ADL

Apúntate ao noso boletín

boletín OMIX

Apúntate ao noso boletín

avisos sms

síguenos en
logotipo consellería innovación e industria logotipo Ministerio Industria, turismo y comercio logotipo FEDER

2009. Concello do Grove, Praza do Corgo nº 1 | T. 986 73 09 75 | F. 986 73 13 58
aviso legal | créditos | rss
páxina accesible AA rss