galego | español
texto grande
buscar

Selección de persoal

(02/03/2021) Convocatoria de bolsa de emprego de electricista para o Concello do Grove

(02/03/2021) Anexos de inscrición no proceso de selección electricista

(22/02/2021) Certificado acordo Xunta Goberno Local creación lista de agarda de Operario Electricista

 

 

(19/02/2021) Nova convocatoria do proceso selectivo dun psicólogo/a para a UAD do Concello do Grove

 

(28/01/2021) Primeiro chamamento operarios de limpeza lista de agarda

 

(12/01/2021) Listaxe de persoas admitidas e excluídas para a bolsa de emprego de auxiliar de cultura

 

(04/08/2020) Acta do tribunal de selección: relación de aptos e proposta de candidatos para as 2 prazas de informadores/as para a oficina de turismo (Exp.: 1229/2020)

 

(27/07/2020) Constitución do tribunal para a selección de dous/dúas informadores/as para a oficina de turismo, relación de persoas aspirantes admitidas e excluídas

 

(20/07/2020) Bases da convocatoria de selección para a contratación, baixo a modalidade de contrato laboral temporal, de 2 informadores/as de turismo

 

(08/07/2020) Relación de aptos e proposta de candidatos para as 2 prazas de axentes para a oficina de turismo. (Exp.: 663/2020)

 

(03/07/2020) Relación de aspirantes admitidos e data da proba para as 2 prazas de axentes para a oficina de turismo (Exp.: 663/2020)

 

(03/07/2020) Acta do tribunal bolsa administrativo resolucion de reclamacións e proposta de aprobación de lista de agarda

 

(29/06/2020) Constitución do tribunal para a selección de dous axentes para a oficina de turismo, relación de aspirantes admitidos e excluídos e data da proba (Exp. 663/2020)

 

 

(16/06/2020) Anuncio da convocatoria de 2 prazas laborais temporais de axentes para a oficina de turismo

 

(16/06/2020) Bases da convocatoria de selección para a contratación, baixo a modalidade de contrato laboral temporal, de 2 axentes para a oficina de turismo

 

(02/06/2020) Acordo do tribunal: Segundo exercicio da fase de oposición para a constitución dunha bolsa de emprego temporal. Posto de administrativo/a. (Exp.: 2491/2019)

 

(02/06/2020) Anuncio: Puntuacións definitivas e proposta de contratación de peón/peoa forestal Plan Concellos 2020

 

(02/06/2020) Anuncio: Puntuacións definitivas e proposta de contratación peón/peoa de obras públicas Plan Concellos 2020

 

(11/05/2020) Anuncio do tribunal de selección: resultados definitivos do proceso selectivo para a cobertura dunha praza de auxiliar técnico de deportes (exp.: 896/2019)

 

(11/05/2020) Acta do tribunal de selección. Resolución de reclamacións procedemento de selección técnico/a auxiliar deportivo (exp. 896/2019)

 

(21/02/2020) Acta do segundo exercicio e resultados finais provisionais do procedemento de selección dun/dunha funcionario/a interino/a por razón de urxencia coa categoría de técnico/a auxiliar deportivo

 

(21/02/2020) Criterios de corrección para o segundo exercicio do proceso selectivo convocado para a selección dun funcionario interino para a cobertura dunha praza de técnico auxiliar deportivo do Concello Concello do Grove

 

(10/02/2020) Selección dun/dunha funcionario/a interino/a técnico/a auxiliar Deportes (exp. 896/2019). Táboa de respostas cuestionario tipo test

 

(06/02/2020) Proceso selectivo para técnico/a auxiliar de Deportes. Reunión do tribunal. 1º exame, avaliación e baremo de alegacións

 

(24/01/2020) Constitución do tribunal para a selección dun/dunha técnico/a auxiliar de deportes e avaliación e baremo dos méritos

 

(24/09/2019) Anuncio do tribunal de selección. Resultados do segundo exercicio e finais (provisionais)

 

(19/09/2019) Convocatoria Bolsa de Emprego 2019-2022

 

(19/09/2019) Bases da Bolsa de Emprego 2019-2022

 

(19/09/2019) Anuncio do tribunal: resolución de reclamacións 1.º exercicio procedemento de selección de 1 funcionario/a interino/a para a cobertura dunha praza de técnico/a de Administración Xeral adscrito á área de Intervención

 

(16/09/2019) Tribunal de selección dun TAX interino adscrito á área de Intervención

 

(13/09/2019) Festa do Marisco 2019: Acta de puntuacións provisionais. Prazo de reclamacións 3 días hábiles.

 

(12/09/2019) Modelo de respostas correctas do exame tipo test. Selección TAX interino adscrito á área de Intervención (exp. 1729/2018)

 

(09/09/2019) Convocatoria mantedores de edificios-conserxes CEIP. Resolución da Alcaldía-Contratación.

 

(06/09/2019) Acta do tribunal e valoración de méritos do proceso selectivo dun TAX interino na área de Intervención

 

(06/09/2019) Convocatoria Orientador/a Laboral: Bases de contratación. Publicado o anuncio hoxe no BOPPO. Prazo: 5 días hábiles.

Anexo: Instancia.

 

(05/09/2019) Convocatoria Mantedores de edificios-Conserxes CEIP´s: Acta baremación de méritos e proposta de contratación.

Provicencia da Alcaldía: Requirimento de documentación ás persoas seleccionadas.

 

(05/09/2019) Convocatoria Técnico auxiliar deportivo: Resolución da Alcaldía: Listado provisional de admitidos e excluídos. Prazo de 5 días hábiles para subsanar.

 

(05/09/2019) Resolución de Alcaldía: O Teu Primeiro Emprego.

 

(03/09/2019) Acta Tribunal para a selección de 3 Mantedores de edificios-Conserxes para CEIP´s (cualificación da proba práctica).

Providencia da Alcaldía: Requirimento para realización da proba de galego.

 

(02/09/2019) Providencia da Alcaldía: Requirimento de documentación tras renuncia. Prazo: 3 días hábiles.

 

(30/08/2019) Constitución do tribunal para a selección de 1 informador/a para a oficina de turismo, relación de persoas aspirantes admitidas e excluídas e data da proba

 

(30/08/2019) O Teu Primeiro Emprego: Acta Tribunal con puntuacións definitivas e proposta de contratación.

Providencia de Alcaldía: Requirimento de documentación ás persoas seleccionadas. Prazo: 3 días hábiles.

 

(27/08/2019) Lista de admitidos/as do proceso selectivo de mantedores/as de edificios-conserxes e data da proba.

 

(22/08/2019) Bases reguladoras do proceso selectivo dun funcionario interino auxiliar administrativo para atender a acumulación de tarefas existentes no departamento de Servizos Sociais

ANEXO I-Instancia.doc

ANEXO II-Baremacion de meritos.doc

Prazo de presentación de instancias desde o 23 de agosto ata o 5 de setembro.

 

(20/082019) Acta de Tribunal Programa "O Teu Primeiro Emprego" valoración provisional de méritos e corrección de documentación.

 

(13/08/2019) Corrección erro da listaxe de defintiva de admitidos Bolsa de Emprego Festa Marisco 2019 categoría de caixeiros/as

 

(12/08/2019) Resolución da Alcaldía: listaxe provisional de persoas admitidas e excluídas do Programa "O Teu Primeiro Emprego" financiado pola Deputación Provincial de Pontevedra

 

(09/08/2019) Procedemento de selección dun funcionario interino para a cobertura dunha praza de técnico da Administración xeral adscrita á área de Intervención: anuncio de constitución do tribunal, corrección de méritos e fixación de criterios

 

(09/08/2019) Resolución da Alcaldía: listaxe definitiva de persoas admitidas e excluídas e nomeamento do tribunal da Bolsa de Emprego da Festa do Marisco 2019

 

(24/07/2019) Acta da comisión de avaliación para a selección de dous informadores/as para a oficina de turismo municipal (exp.: 243/2019)

 

(03/07/2019) Convocatoria de 2 prazas de informador/a de turismo

 

(27/06/2019) Bases que rexen a convocatoria de selección para a contratación, baixo a modalidade de contrato laboral temporal de 2 informadores para a oficina de turismo

 

(10/06/2019) Listado provisional de admitidos e de excluidos da selección mediante da selección mediante concurso-oposición libre para contratación de 1 patrón de embarcación deportiva para a tempada estival.

Prazo de 3 días hábiles a partir do seguinte da publicación no Taboleiro de Anuncios para presentación de documentación de corrección e reclamacións. 

 

(10/06/2019) Listado provisional de admitidos e de excluidos da selección mediante da selección mediante concurso-oposición libre para contratación de 5 sanitarios para a tempada estival.

Prazo de 3 días hábiles a partir do seguinte da publicación no Taboleiro de Anuncios para presentación de documentación de corrección e reclamacións. 

 

(10/06/2019) Listado provisional de admitidos e de excluídos da selección mediante consurso-opsición libre para contratación laboral temporal de 12 socorristas para tempada estival

Prazo de 3 días hábiles a partir do seguinte da publicación no Taboleiro de Anuncios para presentación de documentación de corrección e reclamacións.  

 

(05/06/2019) Bases da convocatoria do porceso seleccción mediante concurso-oposición libre para a contratación laboral temporal de 5 socorristas para a tempada estival e formación de lista de espera (Contrato de 2 meses)

Presentación de solicitude 10 días naturais desde o día seguinte da publicación do anuncio no BOPPO, (BOPPO do 4 de xuño de 2019)

 

(03/06/2019) Resolución de Alcaldía do proceso de selección de 1 condutor de camión. Liña 3 Plan Concellos 2019 (expediente 2275/2018)

 

(03/06/2019) Corrección de erros de convocatoria de sanitarios

 

(24/05/2019) Resolución de Alcaldía do proceso de selección de 1 Peón Forestal do Programa APROL RURAL (Expdt.:158/2019) 

 

(23/05/2019) Bases da convocatoria do proceso de selección mediante concurso-oposición libre para a contratación laboral temporal de 12 socorristas para a tempada estival 2019 e formación de lista de espera.

Presentación de solicitudes 10 días naturais desde o día seguinte da publicación do anuncio no BOPPO, o 23/05/2019 

 

(23/05/2019) Bases da  convocatoria do proceso de selección mediante concurso oposoción libre para a contratación laboral temporal de 7 sanitarios para a tempada estival 2019 e formación de lista de espera.

Presentación de solicitudes 10 días naturais desde o día seguinte da publicación do anuncio no BOPPO, o 23/05/2019 

 

(23/05/2019) Bases da convocatoria do proceso de selección mediante concurso oposición libre para a contratación laboral temporal de 1 patrón de embarcacións deportivas para a tempada estival 2019 e formación de lista de espera.

Presentación de solicitudes 10 días naturais desde o día seguinte da publicación do anuncio no BOPPO, o 23/05/2019 

 

(23/05/2019) Bases da convocatoria do proceso de selección mediante concurso-oposición para contratación laboral temporal interina de 1 encargado/a do almacén municipal para substitución de traballador con reserva de praza.

Presentación de solicitude 10 días naturais desde o día seguinte da publicación do anuncio no BOPPO, o 23/05/2019

 

(16/05/2019) Acta do Tribunal - selección administrativo interino - 15 de maio de 2019

 

(16/05/2019) Cadro de puntuación de administrativo interino

 

(13/05/2019) Corrección de erros na convocatoria dunha praza de administrativo/a interino/a

 

(09/05/2019) Certificado da XGL do acordo de aprobación de proposta e adxudicación da 'Bolsa Ernesto Otero Goday 2019'

 

(07/05/2019) Acta do Tribunal- selección administrativo/a interino/a - 6 de maio de 2019

 

(07/05/2019) Anuncio BOP- convocatoria praza administrativo/a interino/a

 

(07/05/2019) Cadro de puntuación de administrativo/a interino/a

 

(10/04/2019) Resolución de Alcaldía, puntuación definitiva baremo Operario de Instalacións Deportivas

 

(09/04/2019) Resolución da Alcaldía. Aprobación da lista provisional de admitidos/as e excluídos/as para participar no proceso de selección dun posto de administrativo/a interino/a (exp.: 292/2019) e data do exercicio da fase de oposición

 

(05/04/2019) Convocatoria para a contratación laboral temporal de 1 operario de instalacións deportivas municipais. Puntuación provisional de baremo de méritos

 

(04/04/2019) Lista definitiva de aspirantes admitidos e excluídos ao proceso de selección para a contratación laboral temporal de 1 operario de instalacións deportivas municipais

 

(01/04/2019) Resolución da Alcaldía. Convocatoria de selección para a contratación dun/dunha xardineiro/a – Liña 3: Plan Concellos 2019 (exp. 2275/2018)

 

(01/04/2019) Resolución da Alcaldía. Convocatoria de selección para a contratación dun/dunha peón/peoa forestal – Liña 3: Plan Concellos 2019 (exp. 2275/2018)

 

(27/03/2019) Convocatoria para a contratación laboral temporal de 1 operario/a de instalacións deportivas municipais. Lista provisional de persoas admitidas e excluídas

 

(18/03/2019) Convocatoria dunha praza de administrativo interina

(18/03/2019) Resolución da Alcaldía sobre o nomeamento do tribunal para a selección dun posto de administrativo do cadro de persoal plantilla do Concello do Grove

 

(04/03/2018) Resolución da Alcaldía. Proceso selectivo da praza de auxiliar administrativo/a interino/a por acumulación de tarefas (6 meses)

 

(04/03/2019) Bases da convocatoria para a selección de 1 operario/a de instalacións deportivas municipais

 

(04/03/2019) Subvención da Deputación de Pontevedra. Contratos Plan Concellos 2019

 

(26/02/2019) ACTA Tribunal auxiliar admintvo. n. 7 por acumulación de tarefas - de 25 febreiro 2019 (puntuacións)

 

(25/02/2019) DECRETO 2019-0061 [Resolución 25-02-2019 ANEXO corrección erro material listaxe definitva admitidos proceso aux admtvo acum tarefas 6 meses]

 

(21/02/2019) Resolución da Alcaldía para aprobar definitivamente a listaxe de persoas admitidas e excluídas para participar no proceso selectivo da praza de auxiliar administrativo interino por acumulación de tarefas

 

(18/01/2019) Lista definitiva de puntuación de valoración de méritos e data da proba práctica no proceso de selección dunha praza de Encargado/a do Mercado Municipal-mantedor/a de edificios públicos

 

(11/01/2019) Lista provisional de puntuación de valoración de méritos no proceso de selección dunha praza de Encargado/a do mercado municipal-mantedor/a de edificios públicos.

 

(04/01/2018) Lista definitiva de persoas admitidas e excluídas para aprticipar no proceso de selección dunha praza de Encargado/a do Mercado Municipal-mantedor/a de edificios públicos.

 

(18/12/2018) Resolución listaxe puntuacións definitivas do proceso selectivo dun operario/a de instalacións deportivas municipais.

 

(18/12/2018) Decreto Corrección de erros puntuación baremación do proceso selectivo para operario/a de instalacións deportivas

 

(18/12/2018) Listaxe provisional de persoas admitidas e excluídas para participar no proceso selectivo dunha praza de Encargado/a do Mercado Municipal-mantedor/a de edificios públicos.

 

(14/12/2018) Listaxe provisional de persoas admitidas e excluídas para participar no proceso selectivo dunha praza de técnico/a de Administración xeral, adscrito/a á área de Intervención

 

(10/12/2018) Resolución resultados provisionais do proceso selectivo para operario/a de instalacións deportivas municipais

 

(03/12/2018) Bases reguladoras e convocatoria polo sistema de concurso-oposición da selección de 1 encargado/a do mercado municipal-mantedor/a de edificios públicos por procedemento de urxencia

 

(28/11/2018) Convocatoria para a realización da proba práctica para a contratación laboral temporal de 1 operario/a de instalacións deportivas

 

(22/11/2018) Listaxe definitiva de persoas admitidas e excluídas na convocatoria para a contratación laboral temporal de 1 operario/a de instalacións deportivas municipais

 

(18/10/2018) Lista puntuacións dos/as alumnos/as-traballadores/as preseleccionados/as para participar no Obradoiro dual de emprego "A Lanzada" e convocatoria para a entrevista persoal: 19/10/2018.

 

(15/10/2018) Listaxe provisional do proceso de seleción do persoal directivo, docente e de apoio do obradoiro de emprego "A Lanzada" (O Grove)

Cartel informativo das listas provisionais.

 

(15/10/2018) Bases reguladoras e convocatoria polo sistema de concurso-oposición da selección de 1 operario de instalacións deportivas municipais por procedemento de urxencia

 

(05/10/2018) Decreto de corrección de erros nas Bases a para provisión en réxime de interinidade dun posto técnico de Admón. xeral adscrito á área de intervención no Concello do Grove

 

(02/10/2018) Bases para a selección dun funcionario interino para a cobertura dunha praza de técnico de Administración xeral, adscrito á área de Intervención, do Ilmo. Concello do Grove

 

(01/10/2018) Apertura de prazo extraordinario Bolsa de Emprego da Festa do Marisco de 2018. (Apertura o día 2 de outubro de 2018).

 

(28/09/2018) Bases selección alumnos Obradoiro de de Emprego A Lanzada

 

(28/09/2018) Bases selección equipo directivo Obradoiro de Emprego A LAnzada

 

(28/09/2018) Lista definitiva de puntuacións porceso de Selección Ténico/a en Orientación Laboral e convocatoria da proba práctica de oposición.

 

(26/09/2018) Resolución de Alcaldía Lista definitiva de puntuacións e resultados do sorteo de cada categoría da Bolsa de Emprego da Festa do Marisco 2018

 

(26/09/2018) Resolución Alcaldía resultado selección de Conserxe-Mantedores de Edificios.

 

(24/09/2018) Decreto de corrección de erros nas bases de enxeñeiro interino e ampliación de prazos

 

(14/09/2018) Convocatoria e bases para a provisión en réxime de interinidade dun posto de enxeñeiro/a de edificación

 

(14/09/2018) Apertura urxente da categoría de Ax. de Cociña para a Bolsa de Emprego para a contratación laboral temporal da Festa do Marisco. Prazo 3 días hábiles

 

(13/09/2018) Convocatoria proba práctica conserxes, día 17 de setembro.

 

(13/09/2018) Listaxe provisional de puntuación das persoas candidatas nas categorías establecidas na Bolsa de Emprego para a Contratación Laboral Temporal da Festa do Marisco de 2018. Prazo de reclamacións: 5 días hábiles (ata o xoves da semana próxima, incluído).

 

(11/09/2018) Listaxe definitiva de persoas admitidas e excluídas dos postos de conserxes-mantedores de edificios.

 

(04/09/2018) Listaxe de persoas admitidas e excluídas dos postos de conserxes-mantedores de edificios.

 

(20/08/2018) Listaxe definitiva de persoas candidatas admitidas e excluídas na Bolsa para a contratación laboral temporal da Festa do Marisco 2018 en cada categoría:

Listaxe>

 

(20/08/2018) Convocatoria de 3 prazas de conserxe-mantedor/a de edificios para os CEIP de Comeniño, As Bizocas e Rosalía de Castro. Prazo para presentar solicitudes: ata o luns 27 de agosto de 2018.

Bases e modelo de solicitude>

 

(02/08/2018) Convocatoria dunha praza de auxiliar administrativo por acumulación de tarefas

 

(31/07/2018) Listaxe provisional de Admitidos e Excluidos na Bolsa de Emprego da Festa do Marisco 2018. Prazo para presentar documentación: do 1 ao 7 de agosto de 2018

 

(02/07/2018) Acta da Comisión de Valoración da convocatoria da Bolsa Ernesto Goday 2018

 

(26/06/2018) Listaxe  definitiva de persoas admitidas e excluídas para a contratación laboral temporal de 7 auxiliares de policía local

 

(20/06/2018) Acta do tribunal da selección de socorristas, patrón de embarcacións deportivas e sanitarios praias no Concello do Grove para o 2018

 

(14/06/2018) Bases específicas da bolsa de emprego para a contratación do persoal laboral temporal da Festa do Marisco de 2018>

Anexo I>

Anexo II>

 

(12/06/2018) Resolución da Alcaldía sobre o nomeamento do tribunal para a selección de socorristas, sanitarios e patrón de embarcacións e relación de aspirantes admitidos e excluídos

 

(06/06/2018) Acta do tribunal da selección do coordinador técnico de socorrismo en praias do Concello do Grove para 2018

 

(06/06/2018) Listaxe de persoas admitidas á selección de sete auxiliares de policía local do Grove

Addenda>

 

(01/06/2018) Anuncio BOP. Resolución de persoas admitidas e excluídas á selección de sete auxiliares de policía local. Listaxes provisionais

 

(23/05/2018) Anuncio BOP. Bases contratación socorristas e patrón. Convocatoria e bolsa de socorristas e patrón 2018

 

(23/05/2018) Anuncio BOP. Bases para a contratación de sanitarios. Bolsa de sanitarios para praias 2018

 

(15/05/2018) Anuncio BOP convocatoria de coordinador técnico socorrismo en praias (Prazo 10 días naturais a partir do día seguinte á publicación)

 

(15/05/2018) Anuncio BOP convocatoria Auxiliares Policía Local (Prazo 10 días naturais a partir do día seguinte á publicación)

 

(07/05/2018) Bases da convocatoria do proceso selectivo para a contratación laboral temporal de socorristas e patrón de embarcacións deportivas así como a formación dunha bolsa de socorristas e patróns de embarcacións para praias para a temporada estival 2018

 

(07/05/2018) Baremo para unha bolsa de sanitarios para praias 2018

 

(07/05/2018) Bases para a selección dun coordinador técnico socorrismo en praias do Concello do Grove para o ano 2018

 

(07/05/2018) Prego de condicións que rexerán a contratación laboral temporal de 7 auxiliares de policía local para o ano 2018 por un período de catro meses Modelo de instancia>

 

(28/03/2018) Lista provisional de aspirantes admitidos e excluídos e designación do tribunal para a formación dunha bolsa de emprego de monitores deportivos de pádel.

 

(28/02/2018) Bolsa de emprego monitor/a deportivo/a de pádel Concello do Grove

                     BASES>

 

(12/12/2017) Lista puntuación provisional candidatos/as Bolsa de Emprego Xeral Categoría de Xardinería. Reclamacións 5 días hábiles a partir do seguinte á publicación (ata 19 de decembro de 2017).

 

(09/11/2017) Listaxe definitiva de persoas admitidas na Bolsa de Emprego Xeral Categoría de Xardinería.

 

(16/10/2017) Listaxe de persoas admitidas e de excluídas na Bolsa de Emprego Xeral Categoría de Xardinería.

Prazo para emendar os defectos: do 16 ao 20 de outubro

 

(19/06/2017) Listaxe de admitidos e calendario de actuacións praza socorristas, patrón e sanitarios 2017

 

(08/06/2017) Baremo dunha bosa de sanitarios para praias 2017

Nota: o prazo de presentación de instancias comezará a partir da publicación do anuncio no xornal Faro de Vigo

 

(08/06/2017) Bases da convocatoria e bolsa de socorristas e patrón 2017

Nota: o prazo de presentación de instancias comezará a partir da publicación do anuncio no xornal Faro de Vigo

 

(30/05/2017) Exames e actas para a selección de sete auxiliares de policía local

 

(30/05/2017) Notas da valoración de méritos e do exame do proceso selectivo para a contratación laboral temporal de 1 coordinador técnico socorrista 2017

 

(25/05/2017) Resultado das puntuacións obtidas no proceso selectivo para a contratación laboral temporal dun auxiliar de turismo

 

(25/05/2017) Lista definitiva de aspirantes admitidos e excluidos e designación do Tribunal que ha de xulgar o proceso selectivo para a contratación laboral temporal dun coordinador de praias 2017

 

(19/05/2017) Anuncio da acta do tribunal para a selección dun/dunha auxiliar de turismo. Fase oposición

 

(15/05/2017) Lista definitiva de aspirantes admitidos e excluidos e designación do Tribunal que ha de xulgar o proceso selectivo para a contratación laboral temporal de 7 prazas de auxiliar de policía local

 

(08/05/2017) Lista de admitidos, excluídos, tribunal e probas físicas auxiliares de policía

 

(04/05/2017) Bases de coordinador de socorrismo en praias 2017

Nota: o prazo de presentación de instancias comezará a partir da publicación do anuncio no xornal Faro de Vigo.

 

(04/05/2017) Lista de persoas admitidas, tribunal e data de exame dos auxiliares de turismo

 

(21/04/2017) Prego de condicións e modelo de instancia que rexerán na contratación laboral temporal de 7 auxiliares de policía local

O prazo de presentación de instancias é de cinco días hábiles, é dicir, do 24 ao 28 de abril.

 

(04/03/2017) Convocatoria para a contratación laboral temporal dun auxiliar de turismo a través de concurso-oposición (ATENCIÓN: o prazo de presentación de instancias será de 10 días hábiles contados a partir do seguinte á publicación da convocatoria no Boletín Oficial da Provincia). BASES

 

(12/08/2016) Acta selección contratación de persoas en situación ou risco de exclusión social perceptoras de Risga.

 

axenda

noticias

Rede de
bibliotecas

perfil do
contratante

portal de
turismo

boletín ADL

Apúntate ao noso boletín

boletín OMIX

Apúntate ao noso boletín

avisos sms

síguenos en
logotipo consellería innovación e industria logotipo Ministerio Industria, turismo y comercio logotipo FEDER

2020. Concello do Grove, Praza do Corgo nº 1 | T. 986 73 09 75 | F. 986 73 13 58
aviso legal | créditos | rss
páxina accesible AA rss