galego | español
texto grande
buscar

Normativa municipal

Ordenanzas fiscais

 

Ordenanza fiscal xeral de xestión e recadación dos tributos locais (BOP 30/04/2021)

 

Taxas:

Ordenanza reguladora da taxa pola inscrición nas probas selectivas de persoal do Concello do Grove (BOP 04/12/2020)

Ordenanza reguladora da taxa pola utilización e aproveitamento especial das instalacións deportivas municipais (BOP 13/06/2018)

Ordenanza reguladora da taxa por ocupación de dominio público municipal con mesas, cadeiras, quioscos e outras instalacións

Ordenanza reguladora da taxa por subministración de auga

Modificación desta ordenanza (BOP 29/12/2016)

Ordenanza reguladora da taxa por entradas de vehículos a través de beirarrúas e reserva de espazo para aparcadoiro, carga e descarga

Corrección de erros na tarifa das taxas da ordenanza anterior

Ordenanza da taxa pola tramitación e expedición de documentos administrativos

Ordenanza fiscal reguladora da taxa pola prestación do servizo de redes de sumidoiro e depuración de augas residuais (BOP 23/12/2020)

Modificación desta ordenanza (BOP 29/12/2016)

Ordenanza fiscal reguladora da taxa por recollida de lixo

Modificación desta ordenanza (BOP 26/06/2019)

Taxa pola prestación do servizo de prevención e extinción de incendios, prevención de ruínas, construcións, salvamentos e outros análogos (BOP 13/06/2018)

Ordenanza reguladora da taxa pola celebración de matrimonios civís

Ordenanza fiscal reguladora da taxa por tramitación de expediente administrativo conducente á obtención de resolución/acordo de declaración de aplicación do réxime de situación de fóra de ordenación previsto na disposición transitoria terceira da Lei 2/2010, do 25 de marzo, de medidas urxentes de modificación da Lei 9/2002 de 30 de decembro

Ordenanza reguladora da taxa e condicións de uso de espazos, locais e instalacións municipais do Concello do Grove

  Ordenanza reguladora dp prezo público por actividades culturais, deportivas e sociais, prestación de servizos e asistencia a actos ou espectáculos públicos

Modificación da Ordenanza reguladora da taxa por prestación de servizos nos mercados municipais

  

Impostos:

Ordenanza reguladora do imposto sobre actividades económicas (IAE)

Ordenanza reguladora do imposto sobre construcións, instalacións e obras do Concello do Grove (ICIO)

Ordenanza reguladora do imposto sobre incremento do valor dos terreos de natureza urbana (IIVTNV)

Ordenanza reguladora do imposto sobre bens inmobles do concello do Grove (IBI)

Ordenanza reguladora do imposto sobre vehículos de tracción mecánica do concello do Grove (IVTM)

 

Prezos públicos:

Prezo público das actividades deportivas do Concello do Grove

Prezo público do curso de monitor/a de tempo libre

Prezo público da escola de música

 Prezo público do servizo de Vellos Tempos

 

 

Ordenanzas non fiscais

 

Ordenanza de limpeza e medio ambiente

      Modificación do art. 72.2 en relación coa retirada dos contedores de obra durante a fin de semana (BOP núm. 241, do 16/12/2009)

Ordenanza do monte da Toxa

Ordenanza para a protección e tenencia de animais

Ordenanza de tráfico do Concello do Grove (BOP núm. 26 do 06/02/2018)

Ordenanza reguladora da subministración de auga

     Memoria técnica de instalación de fontanería (Boletín Xunta de Galicia) 

Ordenanza de axudas a familias por nacemento de fillos (23/11/2016)

Ordenanza de cámaras de vixilancia

Ordenanza contra a contaminación acústica do Concello do Grove

Ordenanza municipal reguladora da venda ambulante de colares e outros ornatos elaborados con cunchas mariñas do concello do Grove

Ordenanza de policía, bo goberno e medidas para fomentar e garantir a convivencia cidadá no espazo público do concello do Grove

MODIFICACIÓN DA ORDENANZA DE POLICÍA E BO GOBERNO (BOP 30/11/2016)

Ordenanza municipal de vaos para a entrada e saída de automóbiles e reservas de estacionamento

Ordenanza municipal reguladora dos procedementos para a intervención e control na execución de obras, implantación de instalacións e actividades ou servizos

Ordenanza reguladora do uso das praias do concello do Grove

Ordenanza municipal das axudas de emerxencia social contempladas no programa básico de inserción social

Ordenanza municipal reguladora da actividade de ocupación de terreos de uso público con mesas e outro mobiliario

MODIFICACIÓN DA ORDENANZA (BOP 23/05/2018)

Ordenanza municipal do Servizo de Axuda no Fogar do Concello do Grove

Ordenanza reguladora do servizo de taxi do concello do Grove

Ordenanza do servizo de saneamento e depuración de augas residuais

Ordenanza municipal reguladora da xestión da biomasa e distancia das plantacións do municipio do Grove

Ordenanza para o impulso social da lingua galega no concello do Grove

 

Regulamentos

 

Regulamento do Consello Municipal do Deporte e da actividade física do concello do Grove

Regulamento do rexistro telemático e das notificacións e documentos electrónicos do Concello do Grove 

Regulamento polo que se crea o ficheiro de datos de carácter persoal denominado Control de Presenza e se regula a súa utilización

Regulamento do cemiterio municipal

Regulamento do Consello Escolar Municipal

Regulamento da gardería municipal

Regulamento de usos das instalacións deportivas municipais

Regulamento dos mercados municipais

Regulamento orgánico do Concello do Grove

Regulamento de explotación do Punto Limpo 

 Regulamento do CLD-O Grove

 Regulamento da Bolsa de Emprego

Regulamento do voluntariado municipal do Concello do Grove

 Regulamento da biblioteca e das axencias municipais de lectura

Modificación do Regulamento da biblioteca pública municipal e das axencias de lectura do Concello do Grove (03/01/2014)

Regulamento da creación de ficheiros de datos de carácter persoal

Regulamento municipal de creación de ficheiros de datos de carácter persoal (CIM)

Regulamento do Rexistro municipal de asociacións

Normas reguladoras da organización e celebración dos acollementos civís do Concello do Grove 

 Regulamento do mercado municipal do Concello do Grove 

Modificación por revisión das tarifas urbanas do servizo de taxi no Concello do Grove.

Resume da modificación da revisión das tarifas de taxi urbana no Concello do Grove.

 

Outras:

 

Instrución de aplicación ao solo rústico, campamentos de turismo (exp.: 2097/2018)

Criterios sobre a normativa de aplicación no solo rústico

Webcam en Directo

axenda

noticias

Rede de
bibliotecas

perfil do
contratante

portal de
turismo

boletín ADL

Apúntate ao noso boletín

boletín OMIX

Apúntate ao noso boletín

avisos sms

síguenos en
logotipo consellería innovación e industria logotipo Ministerio Industria, turismo y comercio logotipo FEDER

2020. Concello do Grove, Praza do Corgo nº 1 | T. 986 73 09 75 | F. 986 73 13 58
aviso legal | créditos | rss
páxina accesible AA rss